Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 3-54

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 155 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:32.7
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 3-54
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:52 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 18:00
 
Katastritunnus(ed):78406:603:1250
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Maida Lagle-le kuuluv 1-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 5741401 (katastritunnus 78406:603:1250) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 3. Pindala 1064,0 m2. 327/38467 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 54, mille üldpind on 32,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 54. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 5736101, 5736201, 5736301, [...], 5743001, 5743101, 5743201. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 21.12.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Korter on ehitisregistri andmetel 1. toaline ja see asub 5. korrusel.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Järveotsa tee 3 korteriühistu (registrikood 80153580), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 27.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.04.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 40 000,00 eurot TARTU HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 11319532) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 14.01.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2014;
IV. jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 80 000,00 eurot TARTU HOIU-LAENUÜHISTU (registrikood 11319532) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 17.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.11.2016.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja kõik hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!!

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 52 000 euro(t).

Omanik: Maida Lagle (isikukood 43507310215)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48718 ning tasuda tagatisraha 5 200 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:00 oksjonil ID48718 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Järveotsa tee 3, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.09.2019 kell 22:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 09.10.2019 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: kaja.aavalaanemaa@gmail.com)
Menetluse nr: 022/2019/1855
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1522565