Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38-41

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 35 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:79.7
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38-41
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:109 300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed): 78403:308:0710
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Global Industry OÜ (registrikood 14284188) omandisse kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 15097201 kantud kinnisasja (katastritunnus 78403:308:0710), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38. Pindala 5015 m2. 797/101395 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 41, mille üldpind on 79,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 41.

Ehitisregistri andmetel asub neljatoaline korter 9-korruselise elamu 2. korrusel, üldpinnaga 79,7 m2.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 24.05.2019 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 27.05.2019.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud:
- kande nr 2 all: hüpoteek summas 69 300,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
- kande nr 3 all: hüpoteek summas 18 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 19.11.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.11.2018.

Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale vara müüki enampakkumisel.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.
Korteriühistu Läänemere 38 (registrikood 80027094) on kohtutäiturile teatanud korteriomandi võlast 19.01.2020 seisuga summas 2029.07 eurot.

Alghind: 109 300 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Global Industry OÜ (registrikood: 14284188)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50368 ning tasuda tagatisraha 5 500 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.04.2020 12:00 oksjonil ID50368 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Läänemere tee 38, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.03.2020 kell 12:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 20.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2019/1116
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1592436
Seotud teadaanded:Menetlus 034/2019/1116
Vara arestimise teade (1569268)
Arhiivis
Täitmisteade (1517971)