Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 11 - 89

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 46 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:79.3
Asukoht:Tallinn
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 11 - 89
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:90 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78403:307:0530
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel võlgnik MARKO ROOSILEHT ja Marje Puulmann ühisomandisse kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 14807101 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 11 - 89, mille koosseisu kuulub 5793/100033 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 89, mille üldpind on 79,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 89. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 14798301 kuni 14816201 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 6.05.2003 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 78403:307:0530. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 4-toaline, eluruumi pind 79.3 m2, sissepääsu korrus 5. Korter on remontivajavas seisukorras. Üürilepinguid sõlmitud ei ole.
Kinnisasjale on seatud:
1) Kohtulik hüpoteek summas 59 547,56 eurot LINNAMÄE TEE 11 KORTERIÜHISTU (registrikood 80140838) kasuks. 11.11.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 25.11.2014.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub kohtulik hüpoteek kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.


Alghind: 90 000 euro(t).

Omanik: Marje Puulmann (isikukood 47709010232); ROOSILEHT MARKO (isikukood 37501030232)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52084 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 12:00 oksjonil ID52084 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Linnamäe tee 11, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2020 kell 12:45 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 23.04.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 08.04.2020. a kell 14:00 ja 13.04.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2019/3356
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1591479