Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Loitsu tn 10-46

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 186 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:32.7
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Loitsu tn 10-46
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:50 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):78403:311:0016
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Sander Virro-le kuuluv korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8225201 (katastritunnus 78403:311:0016) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Loitsu tn 10 ja reaalosa eluruum nr. 46, mille üldpind on 32,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 46. Korter asub I korrusel (1 tuba ja köök). Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused järgmiselt:
Kinnistusraamatu III jaos:
Kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks.
Kanne nr 4 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Marek Laanemets (isikukood 37406040283), Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 7000349)) kasuks.
Kinnistusraamatu IV jaos:
Kanne nr 2 - Hüpoteek summas 30 000,00 eurot Omalaen OÜ (registrikood 11980486) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Kanne nr 4 - Hüpoteek summas 10 000,00 eurot Omalaen OÜ (registrikood 11980486) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. KÜ on esitanud avalduse seadusjärgse pandiõiguse realiseerimiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid Omalaen OÜ kasuks kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!
01.10.2019.a. toimunud enampakkumine nurjus osalejate puudumise tõttu.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 50 000 euro(t).

Omanik: Sander Virro (isikukood 39010110267)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49072 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.10.2019 23:59 oksjonil ID49072 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Loitsu tn 10, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 06.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2019/939
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1528440
Seotud teadaanded:Menetlus 014/2019/939
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1516989)
Arhiivis
Täitmisteade (1475334)