Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 10-7

Täna vaadatud: 10 korda. Kokku vaadatatud 300 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:49.7
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 10
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:12 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.02.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78403:312:0024
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Aleksandr Sautin omandisse kuuluvat 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10897501 (katastritunnus 78403:312:0024), sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paekaare tn 10. 497/38556 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 49,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 7.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge Aleksandr Sautin (isikukood 38007310242) kuuluvale mõttelisele osale käsutamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman, Jana Karuntu (isikukood 48202240250) kasuks. 27.08.2009 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.09.2009.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud:
- kande nr 1 all: Hüpoteek summas 507 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
- kande nr 2 all: Hüpoteek summas 1 183 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 17122001. 27.05.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.06.2008.

Keelumärge kustutatakse peale vara müüki enampakkumisel. Hüpoteegid jäävad kinnisasja edasi koormama.

Hüpoteekidega tagatud nõude summa seisuga 26.09.2019 on 62 367.74 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 14 100 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Aleksandr Sautin (isikukood 38007310242)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=44132 ning tasuda tagatisraha 1 410 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.01.2020 12:00 oksjonil ID44132 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Paekaare tn 10, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.01.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.12.2019 kell 12:00 ja lõpeb 06.01.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.01.2020 kell 14:00 ja lõpeb 13.01.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Menetluse nr: 034/2008/1663
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1556188