Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 123-19

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 293 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:43.7
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 123-19
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:70 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78405:501:4450
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ardo Koitla-le kuuluv 2-toaline korter, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11356001 (katastritunnus 78405:501:4450) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 123. Pindala 2315,0 m2. 437/43571 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 19, mille üldpind on 43,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 19. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 11354201, 11354301, 11354401, 11354501, [...], 11362801, 11362901, 11363001. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 15.11.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Korter on 2-toaline ja see asub 2. korrusel.

Võlgnikele kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jao kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 24.09.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.09.2019;
IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 1 430 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 20.04.2007. 25.11.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 1.12.2016.
Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks.

Kinnisasja koormav keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 70 000 euro(t).

Omanik: Ardo Koitla (isikukood 38112136012)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51123 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 12:00 oksjonil ID51123 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, A. H. Tammsaare tee 123, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.01.2020 kell 16:15 ja lõpeb 18.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 25.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.02.2020 kell 17:00 ja 14.02.2020 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: kaja.aavalaanemaa@gmail.com)
Menetluse nr: 022/2019/3284
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1573981
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/3284
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563351)