Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 138-38

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 357 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:56.1
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 138-38
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:60 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.07.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78405:501:2972
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Svetlana Boyko ja Boyko Valery ühis- ja kaasomandisse kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 11181001 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 138-38, mille koosseisu kuulub 561/35088 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 38, mille üldpind on 56,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 38. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11177301 - 11185201 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.07.2002 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78405:501:2972. Kinnisasja päraldised ja olulised osad: kaugkütte torustik, kvartalisisesed teed, korterelamu. 3-toaline, eluruumi pind 56,1 m3, sissepääsu korrus 5.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 28.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.07.2019.
2) Hüpoteek summas 665 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
3) Hüpoteek summas 416 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 14.12.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 8.01.2007.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek kustutamisele ei kuulu, kuid enampkakkumise tulemusel täidetakse ära kõik hüpoteegiga tagatud nõuded. Kinnisasja uuel omanikul on õigus küsida hüpoteekide kustutamist kinnistusraamatus peale hüpoteekidega tagatud nõuete täitmist täitemenetluses Asjaõigusseaduse § 349 lg 1 alusel (kui hüpoteegiga tagatud nõue rahuldatakse või nõuet ei ole tekkinud, võib koormatud kinnisasja igakordne omanik nõuda hüpoteegi kandmist enda nimele või selle kustutamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

 

Alghind: 60 000 euro(t).

Omanik: Valery Boyko (isikukood 36604050327); Boyko Svetlana (isikukood 46902090322)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54047 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.07.2020 12:00 oksjonil ID54047 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Mustamäe tee 138, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.07.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.06.2020 kell 18:06 ja lõpeb 21.07.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 29.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 20.07.2020. a kell 12:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2018/2725
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1622274
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2018/2725
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1591715)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1604158)