Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Metsa tn 18, reaalosa eluruum nr 1

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 260 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Metsa tn 18, reaalosa eluruum nr 1
Enampakkumised
Korraldaja:Kaja Lilloja
 
Alghind:76 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.12.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):78404:401:1451
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaja Lilloja avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kordusenampakkumise kuulutus avaldatakse täitemenetluse seadustiku § 153 alusel.
Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Marko Err kuuluva ½ kinnistu asukohaga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Metsa tn 18, reaalosa eluruum nr 1, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3889901.
Kinnistusraamatu andmed kinnisasja kohta:
Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3889901, millest nähtub korteriomandi mõttelise osa koosseisu kuuluva kinnistu katastritunnus 78404:401:1451, asukoht Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Metsa tn 18, üldpindala 1278 m2, maa sihtotstarve 100% elamumaa. Registriosa esimesse jakku on kantud 1921/3373 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 1, mille üldpind on 192,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 1.
Teise jakku on omanikena sisse kantud Bärbel Luhari (isikukood 47007210235) - 1/2 kaasomandist ja Marko Err (isikukood 37111014917) - 1/2 kaasomandist.

Kolmandas jaos kande nr 2 all on isiklik kasutusõigus AS Gaasivõrgud (registrikood 12503841) kasuks. Isiklik kasutusõigus gaasitorustiku kinnisasjale ehitamiseks ning kinnistul asumiseks, remontimiseks, rekonstrueerimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja arendamiseks ning gaasitorustiku kaudu maagaasi juhtimiseks vastavalt 22.10.2013 lepingu punktile 2.2 ja 2.3.1 ning 22.10.2013 lepingu lisaks olevale gaasipaigaldise kasutusõiguse ala skeemile.
Kolmandas jaos kande nr 7 all on keelumärge Marko Err (isikukood 37111014917) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaja Lilloja (isikukood 48204026020), Bärbel Luhari-Err (isikukood 47007210235) kasuks. 21.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.04.2019. Kohtunikuabi Helle Eduvald.
Neljandas jaos kande nr 1 all on hüpoteek summas 800 000,00 krooni kõrvalnõuetega 160 000,00 krooni ja intressimääraga 15 protsenti Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Neljandas jaos kande nr 2 all on hüpoteek summas 472 500,00 krooni Bärbel Luhari (isikukood 47007210235), Marko Err (isikukood 37111014917) kuuluvatele mõttelistele osadele Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Neljandas jaos kande nr 3 all on hüpoteek summas 702 000,00 krooni Bärbel Luhari (isikukood 47007210235), Marko Err (isikukood 37111014917) kuuluvatele mõttelistele osadele Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Pärast kinnistu kordusenampakkumisel müümist käsutamise keelumärge kustutatakse. Kinnisasja koormav hüpteek jääb kinnisasja koormama.
Kordusenampakkumisel müüakse kinnistut alghinnaga 76 000 eurot.
Enampakkumine toimub elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee algusega 09.12.2019. a kell 12:00
Kinnisasja päraldised ja olulised osad:
Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve Ehitisregitri andmetel:
Ehitisealune pind 102m2, maapealsete korruste arv 2, suletud netopind 237,3m2, üldkasutatav pind 92,6m2.
Korter asub maja 0 ja 1-korrusel. Korteris on 5 tuba, 2 tualettruumi, vannituba, saun, köök, kamin.

Tagatisraha tasumise kohustus:
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha summas 7600 eurot. Tagatisraha peab olema laekunud kohtutäituri arveldusarvele EE501010011622478222 SEB Pangas hiljemalt 09.12.2019. a kell 11:00. Ülekandega tasumisel palun märkida selgitusse "tagatisraha, kinnisasja registriosa nr, kinnisasja aadress ja osaleja nimi, kontakt e-mail/ telefoni number". Alles pärast tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse isikul osaleda enampakkumisel. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimine:
Enampakkumisele registreerimine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee enne enampakkumise algust.
Enampakkumisele registreerimine on avatud alates 18.11.2019. a kell 12:00.
Registreerimine lõpeb 09.12.2019. a kell 11:00.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 09.12.2019. a kell 12:00.
Enampakkumine lõpeb 17.12.2019. a kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 eurot.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Ostuhinna tasumine:
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Laenuga ostmine:
Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.
Kolmandate isikute õigused:
Isikud, kes omavad põhistatud õigusi müüdavale asjale, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust, kui nendest ei ole veel kohtutäiturile teatatud. Isikutele, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, on ettepanek saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
Varaga tutvumine
Müüdava varaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga.
Lisainfo: kohtutäitur Kaja Lilloja asendaja Piret Altosaar, telefon 6 811 488 (E-R kell 12.00-16.00), e-mail piret.altosaar@taituriabi.just.ee.


Alghind: 76 000 euro(t).

Omanik: Marko Err (isikukood 37111014917)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49802 ning tasuda tagatisraha 7 600 eurot Kaja Lilloja, kohtutäitur arveldusarvele nr EE501010011622478222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.12.2019 11:00 oksjonil ID49802 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Metsa tn 18, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.12.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.11.2019 kell 12:00 ja lõpeb 09.12.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.12.2019 kell 12:00 ja lõpeb 17.12.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 7 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga.
Lisainfo: kohtutäitur Kaja Lilloja asendaja Piret Altosaar, telefon 6 811 488 (E-R kell 12.00-16.00), e-mail piret.altosaar@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 195/2019/98
Kohtutäitur Kaja Lilloja
Tartu mnt 83, Tallinn 10115
Telefon: 6811488
E-post: Kaja.Lilloja@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Piret Altosaar
Telefon: 6811488
E-post: piret.altosaar@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1546505
Seotud teadaanded:Menetlus 195/2019/98
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1525755)