Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 10, korterid 5/6/7

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 988 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 10, korterid 5/6/7
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:15 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.05.2018 12:00
 
Katastritunnus(ed):78404:402:0048
 
Ametlik Teadaanne

Vladimir Makarov pärandvara (pankrotis) (isikukood 35404270236) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 22403901, katastritunnus 78404:402:0048, elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 10, korterid 5/6/7. 817/5080 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 5/6/7, mille üldpind on 81,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 5/6/7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 22403601, 22403701, 22403801, 22404001, 22404101, 22404201, 22404301, 22404401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 21.12.2006 kinnistamisavaldusega.

II jagu - Vladimir Makarov (isikukood 35404270236) 3052/10000 kaasomandist, Irina Bulgarina (isikukood 44901010704) 6948/10000 kaasomandist.

III jagu - Reaalkoormatis Vladimir Makarov (isikukood 35404270236) kuuluvale mõttelisele osale tähtajaga 4 aastat Eesti Vabariik kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 4805.00 krooni. Tasumine toimub üks kord aastas hiljemalt 15.aprilliks ning esimene maksetähtaeg on 15.aprill 2007. Esimese aasta makse suurus on 1202 krooni ning iga järgneva aasta makse suurus on 1201 krooni, millele lisandub intress kümme protsenti tasutavalt summalt. 21.12.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.02.2007.Kinnistussekretär Karin Arras. Kohtunikuabi Neeme Laane.

Keelumärge Vladimir Makarov (isikukood 35404270236) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Urmas Tärno kasuks.

Märkus Harju Maakohus 9.01.2018 kohtumääruse, alusel: Vladimir Makarovi pärandvarasse kuuluva kinnisasja kaasomandi 3052/10000 suurusele osale, 9.01.2018 kohtumäärusega kuulutatud välja Vladimir Makarov?i (isikukood 35404270236, surnud 11.02.2014. a) pärandavara pankrot. 9.01.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 18.01.2018. Kohtunikuabi Reet Kesküla.

IV jagu - kanded puuduvad.

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Vladimir Makarov pärandvara (pankrotis) (isikukood 35404270236)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=38975 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Vladimir Makarov (pankrotis) arveldusarvele nr EE022200001103166219 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.05.2018 12:00 oksjonil ID38975 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Raudtee tn 10, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.05.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.05.2018 kell 15:00 ja lõpeb 30.05.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.05.2018 kell 17:00 ja lõpeb 06.06.2018 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdav vara moodustab 3052/10000 kaasomandist ehk üks tuba, mis on põlengus
kahjustada saanud, elekter puudub, lagi ja seinad on tahmased. Toani viiv koridor, köök ja wc on ühiskasutuses. Korteris elamiseks on vajalik teostada
renoveerimistöid. Täiendav info vara kohta haldurilt e-post indrek@pankrotihaldur.ee. Varaga tutvumine tuleb leppida kokku tööpäeviti kella 9.00st-11.00ni telefonil 6723082 (Irina)
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Telefon: 5097167
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1290389