Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 25

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 50 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:64.6
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 25
Enampakkumised
Korraldaja:Priit Petter
 
Alghind:130 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:01.11.2019 17:00
 
Katastritunnus(ed):78408:806:0001
 
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Niidi tn 25 646/2652 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa mitteeluruum nr. 5, mille üldpind on 64,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 1-8. Registriosa number: 9195750; katastritunnus 78408:806:0001. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 12216001, 12216101, 12216201, 12216301 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 18.09.2017 kinnistamisavaldusega.

Kinnistusraamatu III jakku on sisse kantud:
1. Eelmärge kaasomandist osa eraldamise ja kinnistu jagamisel tekkiva korteriomandi, mille esemeks on mõtteline osa maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks (suurus on võrdeline iga korteriomandi reaalosa pindala suhtega kõigi kinnistul paiknevate korteriomandite reaalosade pindalade summasse) ning reaalosana ehitise kolmandal korrusel paiknev korter üldpinnaga ligikaudu 85 m2 omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Andres Tamp (isikukood 38603140293) kasuks. 18.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.09.2017. Kohtunikuabi Katrin Kokk.

2.Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks BestCredit OÜ (registrikood 12213861), kohtutäitur Priit Petter (isikukood 36804092791) kasuks. 3.09.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.09.2019. Kohtunikuabi Tiiu Karu

Kinnistusraamatu IV jakku on sisse kantud:
1. Hüpoteek summas 150 000,00 eurot BestCredit OÜ (registrikood 12213861) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

2. Hüpoteek summas 70 000,00 eurot Jutelana OÜ (registrikood 14385647) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 130 000 euro(t).

Omanik: Global Trade TL OÜ (registrikood: 14146138) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49057 ning tasuda tagatisraha 13 000 eurot Priit Petter, kohtutäitur arveldusarvele nr EE544204278609536800 (Coop Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.11.2019 17:00 oksjonil ID49057 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Niidi tn 25, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.11.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2019 kell 17:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga vara asukohas eelnevalt kokkulepitud ajal. Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist üks päev ette kohtutäiturile. Lisainformatsiooni saab kohtutäituri büroost, telefon 5519899, e-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee, www.kv.eewww.oksjonikeskus.eewww.ametlikudteadaanded.ee

Menetluse nr: 023/2019/1509
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee