Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tuulemaa tn 14-58

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 259 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tuulemaa tn 14-58
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:70 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.08.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78408:805:0440
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Olga Kuznetsova-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Tuulemaa 14-58, Tallinn
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3695801 (katastritunnus 78408:805:0440) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tuulemaa tn 14. Kinnisasja pindala 2383 m2. 594/40011 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 58, mille üldpind on 59,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 58. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3690101, 3690201, [...], 3696201, 3696301, 3696401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 8.02.2001 asjaõiguslepinguga

2-toaline korter, mis asub 3. korrusel.

Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kande all nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 27.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.03.2020;
III jaos, kande all nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 9.04.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.04.2020;
IV jaos, kande all nr 1 - Hüpoteek summas 80 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 13.11.2015. 5.12.2018 asjaõiguslepingu alusel muudetud 14.12.2018.
Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Hargold Konsultatsioonid (registrikood 10778663) kasuks. Panditud hüpoteegipidaja ja pandipidaja vahel 07.08.2015 sõlmitud laenulepingust nr. 72/08.2015 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 3.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2020;
IV jaos, kande all nr 2 - Hüpoteek summas 13 000,00 eurot Hüpoteeklaen AS (registrikood 11663703) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 5.12.2018 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 14.12.2018. Kustutatud 31.01.2020 kinnistamisavalduse alusel 6.02.2020.
Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Hargold Konsultatsioonid (registrikood 10778663) kasuks. Panditud hüpoteegipidaja ja pandipidaja vahel 07.08.2015 sõlmitud laenulepingust nr. 72/08.2015 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 3.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2020.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik korteiromandit koormavad märked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 70 000 euro(t).

Omanik: Olga Kuznetsova (isikukood 47703150367)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54751 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.08.2020 12:00 oksjonil ID54751 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Tuulemaa tn 14, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.08.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.07.2020 kell 16:00 ja lõpeb 19.08.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.08.2020 kell 14:00 ja lõpeb 27.08.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega kinnisasja asukohas. Varaga tutvumine ja lisainfo DE Kodu maaklerilt Katrin Paju tel 5169921 või katrin@duoekspert.ee.
Menetluse nr: 022/2020/2513
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1635613
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2020/2513
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607914)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1621853)