Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Talveaia tee 12

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 44 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:10793
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Talveaia tee 12
Enampakkumised
Korraldaja:Priit Petter
 
Alghind:1 287 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:01.11.2019 17:00
 
Katastritunnus(ed): 8311902
Registriosa nr(-id):89001:003:0132
 
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ärimaa 100%, Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Talveaia tee 12., üldpind 10793 m2, mis on registreeritud Tartu Maakohtu kinnistusosakonnas, registriosa 8311902; katastritunnus 89001:003:0132.

Kinnistusraamatu III jakku on sisse kantud:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Capital Gate Group OÜ (registrikood 12194015), kohtutäitur Priit Petter (isikukood 36804092791) kasuks. 15.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.05.2019. Kohtunikuabi Marika Sander.

Kinnistusraamatu IV jakku on sisse kantud:
Hüpoteek summas 970 000,00 eurot Capital Gate Group OÜ (registrikood 12194015) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 1 287 000 euro(t).

Omanik: Aktsiaselts Talveaed (registrikood: 10005139) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49056 ning tasuda tagatisraha 128 700 eurot Priit Petter, kohtutäitur arveldusarvele nr EE544204278609536800 (Coop Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.11.2019 17:00 oksjonil ID49056 osalemise eest. Kinnisvara: Talveaia tee 12, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.11.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2019 kell 17:00 ja lõpeb 08.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga vara asukohas eelnevalt kokkulepitud ajal. Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist üks päev ette kohtutäiturile. Lisainformatsiooni saab kohtutäituri büroost, telefon 5519899, e-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee, www.kv.eewww.oksjonikeskus.eewww.ametlikudteadaanded.ee

Menetluse nr: 023/2019/860
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent Harold Kaha
Telefon: 6878455
E-post: Harold.Kaha@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1528006