Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus, Tammemasti tee 9

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 88 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus, Tammemasti tee 9
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:108 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.04.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):30401:001:0131
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
TARMO NOOT (36710110260) ja abikaasa KAIRE NOOT (46512080231) ühisomandisse kuuluv kinnistu Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus, Tammemasti tee 9, kinnistu reg.osa number 5884202.

Kinnistusraamatu andmed kinnistu kohta:

Kinnistu registriosa number 5884202, elamumaa 100%, Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Tammemasti tee 9, pindala 1737.0 m2, katastritunnus 30401:001:0131

I jao kanne nr 2: Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 1730850. Tähtajatu puurkaevu- ja veejuhtimisservituut vastavalt notar Robert Kimmel?i poolt 21.06.2016 tõestatud lepingu punktile kaks (2).

II jakku kantud omanikuna: Tarmo Noot (isikukood 36710110260).

III jakku kantud:

4 jrk.: Keelumärge käsutamise keelamiseks Belesta Grupi Aktsiaselts (registrikood 10325468) kasuks. 28.06.2012 kohtumääruse alusel sisse kantud 5.07.2012.

5 jrk.: Keelumärge käsutamise keelamiseks Osaühing Belesta Grupi (registrikood 10325468), kohtutäitur Toomas Saarma (isikukood 36405162725) kasuks. 25.07.2014 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.08.2014.

IV jakku kantud:

1 jrk.: Hüpoteek summas 500 000,00 krooni kõrvalnõuetega 165 000,00 krooni ja intressimääraga 36.00 protsenti Belesta Grupi Aktsiaselts (registrikood 10325468, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

2 jrk.: Kohtulik hüpoteek summas kolmsada kolmkümmend üks tuhat krooni Belesta Grupi Aktsiaselts'i (reg.kood 10325468, Tallinn) kasuks. Harju Maakohtu 26.04.2002 hagi tagamise määruse alusel sisse kantud 11.09.2002.

Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteekidega ja keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamine ning kanded kuuluvad kustutamisele.

EHITISREGISTRI ANDMETE KOHASELT EI ASU KINNISASJAL EHITISI. Aadressiandmete süsteemi andmete kohaselt asub kinnisasjal elukondlik hoone. Hoone on elamiskõlblik.

Andmed hoone kohta vastavalt 06.03.2017 koostatud eksperthinnangule nr 16-17 HS:

Hoonel puudub ehitus- ja kasutusluba.

Hoone esmase kasutuselevõtu aasta 2011-2012. Energiamärgis puudub. Ehitisaluse pind on plaani järgi ca 120 m2, suletud netopind 144 m2 (projekteerija andmed). Hoonel on kaks korrust.

Hoone põhikorrusel paiknevad esik, avatud elutuba köögiga, wc, pesemisruumid ning tehnilised ruumid. Hoone teisel korrusel on 4 magamistuba ja tualett koos pesuruumiga. Sauna ja garaaži ei ole.

Hoone põhikonstruktsioonid on heas korras. Vajalik oleks vahetada katusematerjal ja välisvooder ning uuendada siseviimistlus.

Hoone põhikonstruktsioonid:

Vundament: betoonist plaatvundament
Välisseinad: Puitkarkass koos soojustusega + värvitud voodrilaud
Siseseinad: metallkass-seinad, kaetuna kipsiga
Katus: Onduline katus puidust kandekonstruktsioonil
Aknad: Plastikust raamides aknad
Uksed: puituksed
Kanalisatsioon ja vesi: vesi - ühistu puurkaev, kanalisatsioon imbkaev
Elekter: elekter 3x380V
Küte: Ahjuküte või elekter.

Tarmo Noot'i 29.12.2016.a esitatud avalduse kohaselt on hoone katus ja välisvooder kahjustatud ja/või amortiseerunud.

Alghind: 108 000 euro(t).

Omanik: NOOT TARMO (isikukood 36710110260)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52015 ning tasuda tagatisraha 8 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.04.2020 11:00 oksjonil ID52015 osalemise eest. Kinnisvara: Tammemasti tee 9, Kiili vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.04.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 13:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.04.2020 kell 11:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
VARA TEGELIK SEISUKORD JA VÕIMALIKUD PUUDUSED EI OLE KOHTUTÄITURILE TEADA. ASJA MÜÜMISEL TÄITEMENETLUSES ENAMPAKKUMISEL EI VASTUTA KOHTUTÄITUR EGA VÕLGNIK MÜÜDUD ASJA PUUDUSTE EEST.
Kinnisasjaga tutvumine toimub 01.04.2020 kell 11:00 ja 08.04.2020 kell 11:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole, e-post kaire.polts@taitur.just.ee. Enampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 194/2016/2026
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Tõnu Kala
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1590725
Seotud teadaanded:Menetlus 194/2016/2026
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1433196)