Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus, Koru põik 16

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 615 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1503
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus, Koru põik 16
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Sepp
 
Alghind:57 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.11.2019 09:00
 
Katastritunnus(ed):72701:005:0688
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
100% elamumaa, suurusega 1503m2. Kinnistu asub Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus, Koru põik 16.Registriosa number on 13588402 ja katastritunnus 72701:005:0688.

Kogu piirkonna taristu - sõidu- ja kergliiklusteed, tänavavalgustus, elektri-, side-, gaasi, vee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud.

Kinnistu müügihind ei sisalda liitumistasusid, liitumistasud ühe krundi kohta: vesi- ja kanalisatsioon, liitumistasu 8000 eurot + käibemaks, gaasi liitumistasu 4500 eurot + km, sidevõrk 1000 eurot + km. Elektrivõrgu liitumistasu on ampripõhine vastavalt Eesti Energia hinnakirjale.

Kogu piirkonna taristu - sõidu- ja kergliiklusteed, tänavavalgustus, elektri-, side-, gaasi, vee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud.

Kinnistu müügihind ei sisalda liitumistasusid, liitumistasud ühe krundi kohta: vesi- ja kanalisatsioon, liitumistasu 8000 eurot + käibemaks, gaasi liitumistasu (liitumine ei ole kohustuslik) 4500 eurot + km, sidevõrk 1000 eurot + km. Elektrivõrgu liitumistasu on ampripõhine vastavalt Eesti Energia hinnakirjale.

Kinnistusraamatu III jaos on keelumärge kinnisasja käsutamise keelu kohta hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) ja kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236) kasuks.

Kinnistusramatu IV jaos on hüpoteek summas 210 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise lõppemisel.

Alghind: 57 000 euro(t).

Omanik: Koru Arenduse OÜ (registrikood: 11127689)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49569 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.11.2019 09:00 oksjonil ID49569 osalemise eest. Kinnisvara: Koru põik 16, Saue vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.11.2019 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.11.2019 kell 09:00 ja lõpeb 26.11.2019 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.11.2019 kell 09:00 ja lõpeb 03.12.2019 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2018/23
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Risto Sepp
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1541603
Seotud teadaanded:Menetlus 027/2018/23
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1490998)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1490999)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1491000)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509530)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509531)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1530892)