Harjumaa, Maardu, Haigla tn 5-4

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 210 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:21.7
Asukoht:Harjumaa
Aadress: Harjumaa, Maardu, Haigla tn 5-4
Enampakkumised
Korraldaja:Mati Kadak
 
Alghind:18 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):44603:003:0122
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Irena Vugt (isikukood 44801100352) omandis oleva elamumaa 100 %, mis kuulub Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6747202, asukohaga Harjumaa, Maardu, Haigla tn 5, mille juurde kuulub 217/10372 mõttelist osa kinnistust pindalaga 1397 m2 ja reaalosa eluruum nr. 4, mille üldpind on 21,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6746902 - 6750802 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 5.03.2002 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 44603:003:0122.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Betaleks Invest OÜ (registrikood 11209526), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 15.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.06.2019.
2. Hüpoteek summas 25 000,00 eurot Betaleks Invest OÜ (registrikood 11209526) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.07.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.08.2017.
Korter üldpinnaga 21,70 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.
Vara hind kordusenampakkumisel 18 000.00 (kaheksateist tuhat) eurot.

Alghind: 18 000 euro(t). Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Omanik: Irena Vugt (isikukood 44801100352)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48661 ning tasuda tagatisraha 1 800 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 11:00 oksjonil ID48661 osalemise eest. Kinnisvara: Haigla tn 5, Maardu linn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.09.2019 kell 11:30 ja lõpeb 15.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/860
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1521689
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2019/860
Vara arestimise teade (1507832)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1507975)