Harjumaa, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 8

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 180 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Krundi suurus:757
Asukoht:Tallinn
Aadress:Harjumaa, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 8
Enampakkumised
Korraldaja:Kaire Põlts
 
Alghind:320 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:06.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78406:612:0009
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel VILLU-JANNUS AINSAM'le kuuluva alljärgneva vara: \nTartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 18478001 kantud elamumaa 100% asukohaga Harjumaa, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 8, pindala 757 m2. Katastritunnus 78406:612:0009. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: eluruumi pind 149,2 m2, tubade arv 5. \n\nPikeneva lõpu intervall on 10 minutit.\n\nKinnisasjale on seatud:\n1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Polarfoam OÜ (registrikood 12240732), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 23.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 7.11.2018.\n2) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 6.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.04.2019.\n3) Hüpoteek summas 2 600 000,00 krooni AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. \n4) Hüpoteek summas 300 000,00 krooni AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. \n5) Hüpoteek summas 64 657,00 eurot AS Citadele banka (registrikood 40103303559) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.\n6) Kohtulik hüpoteek summas 62 163,71 eurot Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks.\n7) Kohtulik hüpoteek summas 100 000,00 eurot Eesti Vabariik kasuks. 29.03.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 4.04.2018. \n\nNB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad kõik käsutamise keelumärked ja kõik hüpoteegid kustutamisele (vara omandatakse koormatiste vabalt). \n

Alghind: 320 000 euro(t).

Omanik: AINSAM VILLU-JANNUS (isikukood 36909150247)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51855 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.04.2020 12:00 oksjonil ID51855 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kaarlepere tn 8, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.03.2020 kell 19:05 ja lõpeb 06.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 30.03.2020. a kell 14:00 ja 03.04.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2018/2551
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1587634
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2018/2551
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1587635)