Harjumaa, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Küti tee 10

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 416 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:1839
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Harjumaa, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Küti tee 10
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:80 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):89001:010:2623
 
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Milan Salvetile kuuluv 1/2 kaasomandiosa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10197002 (katastritunnus 89001:010:2623) Elamumaa 100%, Harjumaa, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Küti tee 10. Pindala 1839 m2.

Ehitusjärgus 2-korruseline majaosa, mille üldpind on ehitisregistri andmetel 116 m2.

Võlgnikule kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos 1. järjekohal märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Märkus kaasomanike kokkuleppe kohta kinnistu valdamiseks ja kasutamiseks vastavalt 06.06.2006 lepingu punktile neli üks (4.1.) ja lepingule lisatud plaanile. 6.06.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.07.2006;
III. jaos 2. järjekohal keelumärge Milan Salvet (isikukood 37605296519) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), BIGBANK AS (registrikood 10183757) kasuks. 6.01.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 21.01.2010;
IV. jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 4 329 000,00 krooni Milan Salvet (isikukood 37605296519) kuuluvale mõttelisele osale AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 29.08.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2007.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

KINNISASJA MÕTTELIST OSA KOORMAV HÜPOTEEK JÄÄB MÕTTELIST OSA KOORMAMA!!!

Asjaõigusseaduse § 346 lg 1 kohaselt on hüpoteegiga hüpoteegisumma ulatuses tagatud nõue, intressid (muu hulgas viivis) kuni kolme aasta eest enne kinnisasja müümist täitemenetluses, samuti võla sissenõudmise kulutused, sealhulgas täitemenetluse kulud ja täituri tasud ning hüpoteegipidaja poolt kinnisasja omaniku eest tasutud kindlustusmaksed.
Hüpoteegipidajalt saadud vastuse kohaselt moodustas hüpoteegiga tagatud nõude suurus seisuga 13.09.2019 - 143 208.23 eurot. Nõue ei ole lõplik ning võib hüpoteegi ulatuses nii vähenda, kui ka suureneda.

Alghind: 80 000 euro(t). VARA KOORMAV HÜPOTEEK JÄÄB VARA KOORMAMA!!!

Omanik: Milan Salvet (isikukood 37605296519) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49061 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49061 osalemise eest. Kinnisvara: Küti tee 10, Viimsi vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 21:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 24.10.2019 kell 11:00 kinnisasja asukohas.

Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382 või saata e-kiri sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.

Menetluse nr: 022/2009/8685
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Sergei Volf
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee