Hoonestatud kinnistu asukohaga Antsu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 767 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:25500
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Antsu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:20 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):15905:001:0268
Registriosa nr(-id):3913006
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo:

Maakler Karin Bagortšikova

Tel: 56827760

E-post: karin.bagortsikova@pindi.ee
Ametlik Teadaanne


Pärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Sabiin
Andrus’le (sünd: 25.02.1986) kuuluva


 


hoonestatud kinnistu nr. 3913006 asukohaga Antsu, Soomra küla, Pärnu linn,
Pärnumaa
(katastritunnus
15905:001:0268; üp: 25500 m2; kinnistul paiknevad saun-kelder;
kaev)
, alghinnaga 20 000 €.


 


Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Keelumärge kinnisasja
käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718),
Credit.ee OÜ (registrikood 11898079) kasuks. 16.08.2017 kohtutäituri avalduse
alusel sisse kantud 24.08.2017.


Enampakkumise tulemi arvelt nõue
rahuldatakse ning keelumärge kustutatakse.


 


Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 04.11.2019 kl 17.00 kuni 26.11.2019
kl 10.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri
ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda.


 


Enampakkumine algab 26.11.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 03.12.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit.


 


Enampakkumise samm 100 (ükssada) eurot.


 


Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul.


 


Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest
kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist.
Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks
tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale
ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja
kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise
krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise
päevale järgnevast päevast arvates.


 


Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.


 


Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.


Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas maakleriga
eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.