Hoonestatud kinnistu asukohaga Järve põik 5, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnumaa (isikliku kasutusõigusega ja hüpoteegiga)

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 4821 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:2242
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Järve põik 5, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:1 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):30601:007:0155
 
Ametlik Teadaanne

 

 Pärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Uibokand
Merryt’ile (sünd.18.06.1989.a.) kuuluva Hoonestatud kinnistu nr. 1218706,
asukohaga Järve põik 5, Kilingi-Nõmme,
Saarde vald, Pärnumaa
(katastritunnus 30601:007:0155; pindala 2242ha; kinnistu on hoonestatud; kinnistul
paiknevad pooleliolev ühekordne elamu, suletud netopinnaga 282.2m² ja majapidamishoone,
suletud netopinnaga 143.5m²)
, alghinnaga 1500
€. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Isiklik
kasutusõigus
Aivar Metsnik (isikukood 35909104242), Anneli Metsnik
(isikukood 46304124227) kasuks. Isiklik kasutusõigus vastavalt 12.12.2013
lepingu punktile neli (4). Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku
surma tõendamisest. 12.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.12.2013.
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks hüpoteegist tulenevate
nõuete täitmisel AB Kreditex AS ( 12041659) ja kohtutäitur Rannar Liitmaa
(isikukood 37604234718) kasuks. 7.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 9.09.2016. Hüpoteek summas 10 000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood
12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele
sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.04.2014
asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.04.2014. Hüpoteek summas 30
000,00 eurot AB Kreditex AS (registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne
omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. 6.02.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud
10.02.2015. Hüpoteek summas 10 000,00 eurot AB Kreditex AS
(registrikood 12041659) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma
kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.03.2015
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.03.2015.
Enampakkumise tulemi arvelt toimub nõuete
rahuldamine. Kinnisasja koormavad isiklik kasutusõigus ja hüpoteegid jäävad
püsima. Hüpoteekide täitmiseks on algatatud täitemenetlus, mis on kohtuliku
kompromisskokkuleppe alusel peatatud. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 12.12.2019 kl 17.00 kuni 08.01.2020
kl 10.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri
ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda. Enampakkumine algab 08.01.2020 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 15.01.2020 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja
kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise
krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise
päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.


Huvilistel on õigus tutvuda
varaga vara asukohas eelnevalt kokku
leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53 030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.