Hoonestatud kinnistu asukohaga Metsa tee 16, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 2338 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:4.6
Üldpind:357.7
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Metsa tee 16, Tihemetsa alevik, Saarde vald
ManusSuurus
Metsa tee 16, Tihemetsa.pdf1.24 MB
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:12 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):71101:006:0209
 
Ametlik TeadaannePärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee OÜ-le
Europartners (registrikood 12583254) kuuluva Hoonestatud kinnistu nr. 617306 asukohaga Metsa tee 16, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnumaa (katastritunnus c; üp: 4.6 ha; kinnistu on hoonestatud; kinnistul
paiknevad kahekordne elamu, suletud netopinnaga 357.7m² ja kasvuhoone-kuur,
suletud netopinnaga 51.4m²)
, alghinnaga 12
000 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Keelumärge
kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kersti Kaljula (isikukood
45603204210), Volvo Estonia OÜ (registrikood 10918874) kasuks. 19.07.2016
kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.07.2016. Keelumärge
käsutamise keelamiseks Placet Group OÜ (registrikood 11198910), kohtutäitur
Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 4.05.2017 kohtutäituri avalduse
alusel sisse kantud 12.05.2017. Hüpoteek summas 31 000,00 eurot PLACET
GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on
kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. 26.02.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 3.03.2016. Hüpoteek
summas 15 000,00 eurot Eksklusiiv Kaubandus OÜ (registrikood 12297364) kasuks.
Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele
hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande nr
2 järel. 26.02.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 3.03.2016.
Enampakkumise
tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamine ning keelumärked ja
hüpoteegid kustutatakse. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 24.09.2019 kl 17.00 kuni 16.10.2019
kl 10.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri
ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda. Enampakkumine algab 16.10.2019 kl 11.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 23.10.2019 kl 11.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada) eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest
kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist.
Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks
tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale
ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja
kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise
krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise
päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Teadaanne avaldatakse
TMS § 84 lg 2 ja 153 lg 2 alusel.Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa. 


Kinnistul asuv elamu on
ehitusjärgus.