Hoonestatud kinnistu asukohaga Sõnajala, Krundiküla, Häädemeeste vald, Pärnumaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 158 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:4791
Üldpind:71
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Sõnajala, Krundiküla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:21 750.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:17.04.2020 13:00
 
Katastritunnus(ed):21303:001:0494/21303:001:0495
Registriosa nr(-id):792206
 
Ametlik TeadaannePärnu kohtutäitur Rannar
Liitmaa müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Akimutina
Maiu’le (sünd. 11.03.1965), Kadaja Maniveld’le (sünd. 17.10.1960), Ilves Eve’le
(sünd. 14.05.1968), Pärna Mailis’le (sünd. 30.05.1991), Koks Kristjan’le (sünd.
06.08.1982), Kapten Kristiina’le (sünd. 24.07.1980) ja Omega System OÜ’le
(registrikood 14303264)  kaasomandisse kuuluva Hoonestatud kinnistu nr. 792206 asukohaga Sõnajala, Krundiküla, Häädemeeste
vald, Pärnumaa
(katastritunnus
21303:001:0494/21303:001:0495; üp: 4791m2/2.93ha; 100% maatulundusmaa; kinnistul
paiknevad elamu, ehitisealuse pinnaga 71m², kuur-ait ja kelder),
alghinnaga 21 750 €. Kinnistusraamatust nähtuvad
koormatised:
Keelumärge Maiu
Akimutina (isikukood 46503114210), Maniveld Kadaja (isikukood 36010174214), Eve
Ilves (isikukood 46805144228), Mailis Pärna (isikukood 49105304225), Kristjan
Koks (isikukood 38208064247), Kristiina Kapten (isikukood 48007244213)
kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Omega System OÜ
(registrikood 14303264) kasuks. 8.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse
kantud 13.01.2020. Hüpoteek summas 25 000,00 eurot Maniveld Kadaja (isikukood
36010174214) kuuluvale mõttelisele osale Vetex Metall OÜ (registrikood
12756890) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele
sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.07.2018
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.07.2018.Enampakkumise lõppemisel keelumärked
kustutatakse. Hüpoteek jääb püsima. Registreerimine
enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 27.03.2020 kl 17.00 kuni 17.04.2020
kl 12.00
. Tagatisraha (5%
alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
kohtutäituri
ametialasele a/a nr-le
EE951010010125958017 SEB Pank AS. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise
tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana
osaleda. Enampakkumine algab 17.04.2020 kl 13.00
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 24.04.2020 kl 13.00.
Pikeneva lõpu intervall on 2
minutit. Enampakkumise samm 100 (ükssada)
eurot. Elektroonilise enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvatakse
ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Elektroonilise
enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise
lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Nimetatud ostuhinna ületamisel
peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva
jooksul. Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta
sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks
tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks
pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata
ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust.
Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse
täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks
tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Kohtutäitur teeb ettepaneku teha enne
enampakkumist kohtutäiturile teatavaks keelumärke kinnistusraamatusse kandmise
ajaks sissekandmata õigused ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.Huvilistel on
õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides.
Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee
või
44 24 016; 53
030 464; koduleht: varad.ee/rannarliitmaa.