Hoonestusõigusega elamumaa kirjalik enampakkumine

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 11566 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Haljala vald Essu küla Kurvakodu arenduspiirkond
Enampakkumised
Korraldaja:Haljala Vallavalitsus
 
Alghind:0.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
 
Lisainfo & Finantseerimine

Elektriliitumine ampritasun põhine, vee- ja kanalisatsioonivarustus rajatakse kinnistu piirile. Ümbruses eramajad ja läheduses mõned korterelamud.

Lisainformatsioon

Marko Teiva, tel 5063 753, e-post:marko.teiva@haljala.ee

Ametlik Teadaanne

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Haljala vallas Essu külas asuva Kurvakodu kinnistu, kinnistu registriosa nr 4658931, alljärgnevatele kruntidele:
1. Haljala vald Essu küla Pargi tn 9, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0226, pindala 1 668 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 668 €;
2. Haljala vald Essu küla Pargi tn 11, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 874 € ;
3. Haljala vald Essu küla Pargi tn 13, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 899 €;
4. Haljala vald Essu küla Pargi tn 15, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 922 €;
5. Haljala vald Essu küla Pargi tn 17, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0230, pindala 1 934 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1934 €;
6. Haljala vald Essu küla Pargi tn 19, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 942 €;
7. Haljala vald Essu küla Pargi tn 19a, registriosa nr 4658931, katastritunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², sihtotstarve 100% elamumaa, hoonestusõiguse tasu algsuurus 1 932 €.

Hoonestusõiguse tasu on arvestatud kogu hoonestusõiguse kestvuse aja eest.
Hoonestusõiguse tähtaeg on seitse aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Kurvakodu kinnistule on kehtestatud detailplaneering, millega saab tutvuda Haljala vallamajas või Haljala valla kodulehel aadressil www.haljala.ee.

Haljala vald tagab ehitatavate üksikelamute liitumise võimaluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga Haljala vallas kehtivatel üldistel alustel. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning elektrivõrguga liitumine toimub hoonestaja kulul.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest taotleda ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ning valmis ehitama elamu ja totlema sellele kasutusloa viie aasta jooksul alates ehitusloa saamisest. Peale nimetatud kohustuste täitmist on hoonestajal õigus osta välja krunt hinnaga üks euro krundi üldpinna ühe m2 kohta.
Hoonestusõiguse seadmisega ning hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasuvad hoonestajad.
Muude hoonestusõiguse seadmise ja pakkumise tingimustega, mis on sätestatud Haljala Vallavalitsuse 23.11.2011 korralduses nr 491, on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel.

Pakkumise võib esitada ühele või mitmele krundile. Pakkuja peab tasuma enampakkumise osavõtutasu 20 € ja tagatisraha 100 € iga krundi kohta Haljala Vallavalitsuse kontole 10502009480009 SEB Pangas või 221011363010 Swedpangas. Enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise läbiviijale kinnine ümbrik märksõnaga „Hoonestusõiguse enampakkumine, krundi aadress". Ümbrikule tuleb märkida hoiatus „Mitte avada enne 13.veebruari 2012 kella 10.00".
Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood või registreerimisnumber;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumise summa. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5) pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);
6) pakkumise tegemise kuupäev.
Kirjalik pakkumine tuleb esitada Haljala Vallavalitsusele aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala, hiljemalt 13.veebruari kella 09.00-ks.

Pakkumised avab Haljala Vallavalitsuse korraldusega moodustatud riigihanke komisjon 13.veebruaril kell 10.00 Haljala vallamajas, aadressil Rakvere mnt. 3, Haljala 45301.
Täiendavat infot saab majandusspetsialist Marko Teivalt.

Marko Teiva,
majandusspetsialist
Tel.32 78 238
GSM 50 63 753
E-post: marko.teiva@haljala.ee