Hõralaiu;Kipperi, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 88 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Hiiumaa
Aadress: Hõralaiu;Kipperi, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Tarvi Söömer
 
Alghind:122 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tarvi Söömer avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Erki Aavik'le (sünd 15.10.1961) kuuluv kinnistu Hõralaiu, registriosa nr 60033, Vahtrepa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
Katastritunnus 63902:001:3377, maatulundusmaa 100%, Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla, Hõralaiu. Pindala 23,36 ha.
Katastritunnus 63902:001:3378, elamumaa 100%, Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla, Kipperi. Pindala 6060 m2. Maakatastri andmed üle võetud 2.12.2017.
Ehitised puuduvad. Kinnistu hoonestusõigus: Hõrelaiu kinnistul asunud ajaloolises talukohas on säilinud kunagise elamu, vurndamendi vare, ehitusregistri andmetel paargu (45,9 m2, ehitusregistri kood 220586361), aida vundamendi vare (33,4 m2, ehitusregistri kood 220586362), salvkaev (2,6 m2, ehitusregistri kood 220586363), ja terrass (19,6 m2, ehitusregistri kood 220586365). Hõrelaiu läänerannas on olemasolev lautrikoht.

KOORMATISED JA KITSENDUSED

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused

1. Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariik kasuks. 7.11.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.11.2007.Kohtunikuabi Küllike Lunev.
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks UF OÜ (registrikood 12509677), kohtutäitur Tarvi Söömer (isikukood 37203034722) kasuks. 27.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.03.2019. Kohtunikuabi Tiina Adoberg.

Hüpoteegid

1. Hüpoteek summas 150 000,00 eurot UF OÜ (registrikood 12509677) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub ühel ja samal järjekohal 4. jao kandega nr. 2. 17.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.12.2013. Kohtunikuabi Anu Kuus.
2. Hüpoteek summas 100 000,00 eurot Monika Salu (isikukood 46809290246) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub ühel ja samal järjekohal 4. jao kandega nr. 1. 17.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.12.2013. Kohtunikuabi Anu Kuus.

Omanik: Erki Aavik (isikukood 36110150248). 17.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.12.2013. Kohtunikuabi Anu Kuus.

Andmed maakatastrist

Tunnus: 63902:001:3377
Lähiaadress: Hõralaiu
Asustusüksus: Vahtrepa küla
Omavalitsus: Hiiumaa vald
Maakond: Hiiu maakond
Registreerimise aeg: 09. mai 2012. a.
Muudatuste registreerimise aeg: 20. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1: Maatulundusmaa 100%
Sihtotstarve 2: -
Sihtotstarve 3: -
Pindala: 23.36 ha
Ruumikuju pindala: 23.36 ha
Haritav maa
Looduslik rohumaa: 5.10 ha
Metsamaa: 0.68 ha
Õuemaa:
Muu maa: 17.58 ha
Registriosa: 60033
Mõõdistamise aeg: 01. märts 2012. a.
Mõõdistaja: Osaühing Geomap
Moodustamise viis: mõõdistatud, L-EST
Hinnatsoon: H0639003 87.56%
Viljakustsoon: V0639013 87.56%
Katastripidaja märked: -

Tunnus: 63902:001:3378
Lähiaadress: Kipperi
Asustusüksus: Vahtrepa küla
Omavalitsus: Hiiumaa vald
Maakond: Hiiu maakond
Registreerimise aeg: 09. mai 2012. a.
Muudatuste registreerimise aeg: 20. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1: Elamumaa 100%
Sihtotstarve 2: -
Sihtotstarve 3: -
Pindala: 6060 m²
Ruumikuju pindala: 6060 m²
Haritav maa:
Looduslik rohumaa: 2658 m²
Metsamaa:
Õuemaa:
Muu maa: 3402 m²
Registriosa: 60033
Mõõdistamise aeg: 01. märts 2012. a.
Mõõdistaja: Osaühing Geomap
Moodustamise viis: mõõdistatud, L-EST
Hinnatsoon: H0639003 100%
Viljakustsoon: V0639013 100%
Katastripidaja märked: -

Alghind: 122 000 euro(t).

Omanik: ERKI AAVIK (isikukood 36110150248)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48877 ning tasuda tagatisraha 12 200 eurot Tarvi Söömer, kohtutäitur arveldusarvele nr EE371010010123694014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 10:00 oksjonil ID48877 osalemise eest. Kinnisvara: Hõralaiu;Kipperi, Hiiumaa vald, Hiiu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varadega tutvumise aeg tuleb enne kordusenampakkumise algust kokku leppida kohtutäituriga. Täpsemat infot saab kohtutäitur Tarvi Söömeri büroost- Karja 17, Haapsalu, tel 473 3322 või e-mail: tarvi.soomer@taitur.just.ee.

Kinnistu omandamisel keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ja hüpoteegid kustutatakse.
Menetluse nr: 133/2019/141
Kohtutäitur Tarvi Söömer
Karja 17, 90502 Haapsalu
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Aive Aasmäe
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande number 1526057
Seotud teadaanded:Menetlus 133/2019/141
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1523493)