Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargitaguse tn 14

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 259 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2082
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargitaguse tn 14
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:1 550.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:03.03.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):49802:002:0506
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 4688708 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Alutaguse vald.

Hoonestusõiguse sisuks on hoonestaja õigus ehitada kinnisasjale vastavalt detailplaneeringuga kehtestatud nõuetele üksikelamu koos vajalike kommunikatsioonidega. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku nõusolek.

Kinnistu asukoht Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pargitaguse tn 14 (elamumaa 100%, registriosa nr 6846750, katastritunnus 49802:002:0506, kinnistu pindala 2082 m2).
Kinnistul ei ole hooneid.

Kinnistusraamatu III jakku on kohtutäitur Kristel Maalman ja AS FEB (registrikood 10109270) kasuks seatud käsutamise keelumärge, mis kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 1 550 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: KRISTO SOOTALU (isikukood 38502062221)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51303 ning tasuda tagatisraha 155 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.03.2020 23:59 oksjonil ID51303 osalemise eest. Kinnisvara: Pargitaguse tn 14, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.03.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.02.2020 kell 18:00 ja lõpeb 03.03.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.03.2020 kell 18:00 ja lõpeb 12.03.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistu on vabalt ligipääsetav tutvumiseks.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2017/2509
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1576899
Seotud teadaanded:Menetlus 095/2017/2509
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526793)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526808)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1558064)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1558066)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576898)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1455176)