Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 856 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:16039
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:70 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:20.01.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):25301:007:0034
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
hoonestatud kinnistu asukohaga Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5 (registriosa nr 3809008, katastritunnus 25301:007:0034, ärimaa 100%, pindala 16039 m2, EHR andmetel seisuga 24.01.2019 asuvad kinnistul põhihoone (ehitisealune pind 1111 m2) ja mööblitsehh (ehitisealune pind 378 m2).

Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks.
Kinnistusraamatu III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks AS Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks.
Kõik käsutamise keelumärked kuuluvad kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Kinnistusraamatu IV jakku sisse kantud hüpoteegid summas 60000,00 eurot ja 50000.00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks.
Kõik hüpoteegi kanded kuuluvad kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Alghind: 70 000 euro(t). Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: Kserum Trans Service OÜ (registrikood: 12446114)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50087 ning tasuda tagatisraha 7 000 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.01.2020 23:59 oksjonil ID50087 osalemise eest. Kinnisvara: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaasiku tn 5, Jõhvi vald". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.01.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.11.2019 kell 18:00 ja lõpeb 20.01.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2020 kell 18:00 ja lõpeb 29.01.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 14.01.2020 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2018/2528
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1551897
Seotud teadaanded:Menetlus 095/2018/2528
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1427032)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1449268)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477269)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1515149)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1418498)