Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 28-43

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 140 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47.5
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 28-43
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):25301:006:0005
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 465108 kantud korteriomand, katastritunnusega 25301:006:0005. Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 28-43. 2-toaline korter, 5. korrus, üldpind 47,50 m2.
Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
Kinnistusraamatu III jagu:
1,järjekohal- Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks. 1.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.04.2019.

2.järjekohal- Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 9.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.04.2019.

Kinnistusraamatu IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 728 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik korteiromandit koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).

 

Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: Toomas Tõnisson (isikukood 36712122216)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48719 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 14:00 oksjonil ID48719 osalemise eest. Kinnisvara: Narva mnt 28, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.09.2019 kell 09:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.
Menetluse nr: 042/2019/605
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1522622
Seotud teadaanded:Menetlus 042/2019/605
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1497613)