Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 74v

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 61 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Üldpind:2418
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 74v
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:27 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.01.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):32206:001:0049
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Talpet Trans OÜ (10138107) omandisse kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2799607 kantud kinnisasja (katastritunnus 32206:001:0049), sihtotstarve Tootmismaa 50%, Ärimaa 50%, asukoht Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 74v. Pindala 2418 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal hoone ehitisealuse pinnaga 92 m2.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman, Luminor Liising AS (registrikood 10237140) kasuks. 30.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.11.2018.

Keelumärge kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel.

Alghind: 27 000 euro(t). (lisandub riigilõiv omanikukande muutmisel)

Omanik: Talpet Trans OÜ (registrikood: 10138107)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=43269 ning tasuda tagatisraha 2 700 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.01.2019 12:00 oksjonil ID43269 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Ahtme mnt 74v // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve li". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.01.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 21.01.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2019 kell 14:00 ja lõpeb 29.01.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituriga kuni enampakkumise alguseni.
Täiendav info tel 6 129 155 või e-mail: kristiina.feinman@taitur.net
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Jaana Pappel
Telefon: 6 129 157
E-post: jaana.pappel@taitur.net
Teadaande number 1407324