Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Jaaniku tn 6-10

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 428 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Krundi suurus:2703
Üldpind:62.1
Asukoht:Tallinn
Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Jaaniku tn 6-10
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Kütt
 
Alghind:4 220.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.06.2018 11:00
 
Katastritunnus(ed):32204:002:0152
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Kütt avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Anton Oborin'ile kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1126607 (katastritunnus 32204:002:0152) kantud elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Jaaniku tn 6 (pindala 2703 m2) 621/15965 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 10, mille üldpind on 62,10 m2.
Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kehtivad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu: 1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks KORTERIÜHISTU JAANIKU 6 (registrikood 80274326) kasuks.
Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Vara alghind on 4220 eurot.

Alghind: 4 220 euro(t).

Omanik: Anton Oborin (isikukood 38705222248)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=39228 ning tasuda tagatisraha 422 eurot Risto Kütt, kohtutäitur arveldusarvele nr EE251010010124739017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.06.2018 11:00 oksjonil ID39228 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Jaaniku tn 6, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.06.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2018 kell 11:00 ja lõpeb 13.06.2018 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.06.2018 kell 11:00 ja lõpeb 22.06.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada kohtutäiturile tel. 33 200 34. Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas.
Kohtutäitur Risto Kütt
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Lea Sajor
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande number 1296198