Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Toome pst 14

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 346 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2261
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Toome pst 14
Enampakkumised
Korraldaja:Andres Hermet
 
Alghind:1 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.07.2020 15:00
 
Katastritunnus(ed):32205:001:0034
 
Ametlik Teadaanne

ARTUR RUSSMAN (pankrotis) (isikukood 38403302243) pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
I jagu: Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa 383107, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Toome pst 14 kinnistu, katastritunnus 32205:001:0034, elamumaa 100%, pindala 2261 m2.

III jagu: Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.

IV jagu: Hüpoteegid puuduvad

Tegemist on paneelmaja 5 korrusel asuva 1-toalise korteriga, mille üldpind on 32,40 m2. Kortermajal on tegutsev ühistu. Võlad korteriühistu ees puuduvad.

ASJA JUHUSLIKU HÄVIMISE RIISIKO ÜLEMINEK JA VASTUTUS ASJA PUUDUSTE EEST. Enampakkumisel müüdud kinnisasja ja selle koosseisu kuuluva vara juhusliku hävimise riisiko läheb ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest.

Omandaja kannab kõik vara omandi üleminekuga seotud kulud.


Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: ARTUR RUSSMAN (pankrotis) (isikukood 38403302243)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53948 ning tasuda tagatisraha 150 eurot ARTUR RUSSMAN arveldusarvele nr EE941010011745121223 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.07.2020 15:00 oksjonil ID53948 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Toome pst 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.07.2020 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.06.2020 kell 14:16 ja lõpeb 13.07.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.07.2020 kell 15:00 ja lõpeb 20.07.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täpsem info pankrotihaldurilt andres@pankrotihaldur.ee
Menetluse nr: 2-19-14386
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1621585
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-14386
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1541490)
Pankroti väljakuulutamise teade (1560345)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1575914)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1581393)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1583141)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1588074)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1588167)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1593880)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1594918)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1598008)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1602057)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1603414)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1608514)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1611250)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1615881)
Arhiivis
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1575903)