Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 9-18

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 113 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 9-18
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:2 250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:16.04.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):32212:003:0024
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 2339307 kantud korteriomand, mis moodustab 406/13428 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 32212:003:0024, asukohaga: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Aia tn 9, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 18, mille üldpind on 40,60 m2.

2-toaline korter paikneb I.korrusel neljakorruselises tellismajas (1963 e.a.).
Maja energiamärgis: puudub.
Majas on korraldatud Kohtla-Järve linn, Aia tn 9 korteriühistu (registrikood 80428143). Korteriühistul on korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile. Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut (alus: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44).
Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge sissenõudja kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral.


Alghind: 2 250 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Aleksandr Eremenko (isikukood 36009112219); Olga Jerjomenko (isikukood 47108192210)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51889 ning tasuda tagatisraha 225 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.04.2020 16:00 oksjonil ID51889 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Aia tn 9-18, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.04.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 16.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 24.04.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.

Menetluse nr: 197/2019/464, 197/2019/465
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1588228
Seotud teadaanded:Menetlus 197/2019/465
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564449)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564467)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564487)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564505)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564514)
Arhiivis
Täitmisteade (1461975)

Menetlus 197/2019/464
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564449)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564467)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564487)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564505)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564514)
Arhiivis
Täitmisteade (1461981)