Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 105 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:37
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 16a-37
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:850.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.06.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):32214:004:0018
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KARLIS KAER'le (38207060243) kuuluva korteriomandi asukohaga Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Olevi tn 16a-37, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2434207, katastritunnusega 32214:004:0018. Korteriomandi üldpind 37m2. Ehitusregistri andmetel asub 2-toaline korter neljakordse elamu kolmandal korrusel.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 kohaselt ei vastuta omandaja korteriomandi omandamisel täite- või pankrotimenetluses varasemate kohustuste eest. Selle asemel näeb KrTS § 44 ette korteriühistu seadusjärgse pandiõiguse korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks INGEL IIRIS KAER, HIIE HALDJA KAER ja kohtutäitur Õnne Pajur kasuks.

Peale edukat enampakkumist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 850 euro(t).

Omanik: KARLIS KAER (isikukood 38207060243)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53129 ning tasuda tagatisraha 85 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.06.2020 17:00 oksjonil ID53129 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Olevi tn 16a, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.06.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.05.2020 kell 16:45 ja lõpeb 15.06.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 25.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2019/691
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1607245
Seotud teadaanded:Menetlus 179/2019/691
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1592261)