Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Outokumpu tn 17-70

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 307 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:67.7
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Outokumpu tn 17-70
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:03.03.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):32213:002:0019
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1162807.
Katastritunnus 32213:002:0019.
Sihtotstarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Outokumpu tn 17.
Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.
Pindala 6392,0 m2.
677/46590 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 70, mille üldpind on 67,70 m2 ja mille tähistus plaanil on 70. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1155907, 1156007, 1156107, 1156207, 1156307, 1156407, 1156507, 1156607, 1156707, 1156807, 1156907, 1157007, 1157107, 1157207, 1157307, 1157407, 1157507, 1157607, 1157707, 1157807, 1157907, 1158007, 1158107, 1158207, 1158307, 1158407, 1158507, 1158607, 1158707, 1158807, 1158907, 1159007, 1159107, 1159207, 1159307, 1159407, 1159507, 1159607, 1159707, 1159807, 1159907, 1160007, 1160107, 1160207, 1160307, 1160407, 1160507, 1160607, 1160707, 1160807, 1160907, 1161007, 1161107, 1161207, 1161307, 1161407, 1161507, 1161607, 1161707, 1161807, 1161907, 1162007, 1162107, 1162207, 1162307, 1162407, 1162507, 1162607, 1162707, 1162907, 1163007, 1163107, 1163207, 1163307, 1163407, 1163507, 1163607, 1163707, 1163807. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 29.04.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
4-toaline keskküttega korter eluruumi pinnaga 67,7 m2, V korrus.

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Igor Smirnov (isikukood 36411182233); Margit Siim (isikukood 47207142228)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51333 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.03.2020 23:59 oksjonil ID51333 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Outokumpu tn 17, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakon". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.03.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.02.2020 kell 10:00 ja lõpeb 03.03.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.03.2020 kell 10:00 ja lõpeb 11.03.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Maakler Imre Hardõkainen, e-post imre.hardokainen@pindi.ee, mob +372 511 3949
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 19.11.2018 kohtutäituri avalduse, 28.09.2006 täitedokumendi alusel sisse kantud 26.11.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.
Hüpoteek summas 256 500,00 krooni Aktsiaselts Intrum Estonia (registrikood 10036074) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 28.09.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 17.10.2006.Kohtunikuabi Tiina Kullamä.
Vara käsutamise keelumärge ja hüpoteek kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Menetluse nr: 158/2018/1480
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1577470
Seotud teadaanded:Menetlus 158/2018/1480
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1498930)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1516587)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1547534)