Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 35-13

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 641 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47.8
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 35-13
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:400.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.07.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):32212:001:0004
 
Ametlik Teadaanne

 

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 145507 kantud korteriomand katastritunnusega 32212:001:0004. Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 35-13, 2-toaline korter, 5.korrus, üldpind 47,8 m2.

Omanik: Irina Silm (isikukood 47209082227)
Kinnistusraamatu III jagu: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. 11.12.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.12.2017.

Kinnistusraamatu IV jagu: Hüpoteek summas 5 000,00 eurot Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumise tulemi arvelt toimub kannetega tagatud nõuete rahuldamine ning kinnisasja käsutamise keelumärge ja hüpoteek kuuluvad kustutamisele.


Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).


Alghind: 400 euro(t).

Omanik: Irina Silm (isikukood 47209082227)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46845 ning tasuda tagatisraha 40 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.07.2019 14:00 oksjonil ID46845 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Pärna tn 35 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.07.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.06.2019 kell 15:10 ja lõpeb 29.07.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.07.2019 kell 09:00 ja lõpeb 05.08.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.

Menetluse nr: 042/2017/1863

Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee


Teadaande number 1487015

 

 

Seotud teadaanded:

Menetlus 042/2017/1863
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1422947)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469610)