Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 25-28

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 285 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 25-28
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:2 700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.04.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):32211:002:0052
 
Ametlik Teadaanne

Pavel Borodatšjov (isikukood 35609142223) Pärandvara hooldaja pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Pavel Borodatšjovi'i pärandvara pankrotivara koosseisus oleva alljärgneva korteriomandi (kehtivad kinnistusraamatu kanded):I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 2214607, katastritunnus 32211:002:0052, Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 25. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 396/13491 mõttelist osa kinnistustja reaalosa eluruum nr. 28, mille üldpind on 39,60 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 28. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2211907, 2212007, 2212107, 2212207, 2212307, 2212407, 2212507, 2212607, 2212707, 2212807, 2212907, 2213007, 2213107, 2213207, 2213307, 2213407, 2213507, 2213607, 2213707, 2213807, 2213907, 2214007, 2214107, 2214207, 2214307, 2214407, 2214507, 2214707, 2214807, 2214907, 2215007 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 24.01.2006 kinnistamisavaldusega.II jagu - Pavel Borodatšjov (isikukood 35609142223)III jagu - kehtivad koormatiste ja kitsenduste kanded puuduvadIV jagu - kehtivad kanded puuduvad.Muud märkused:Tegemist on 2 toalise korteriga. Müüdav korter vajab remonti. Halduril puudub juurdepääs korteriomandile ja korteriomandi valdus.Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.Pankrotivarasse kuuluva kinnisasja müümisel enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks (alus PankrS § 139 lg 2). Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. TMS § 155 järgi kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.Asja müümisel enampakkumisel ei vastuta pankrotihaldur müüdud asja seisukorra ja puuduste eest (TMS § 103 lg 2).Kõik isikud, kellel on õigusi korteriomandile, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.

Alghind: 2 700 euro(t).

Omanik: Pavel Borodatšjov (isikukood 35609142223) ; surnud 09.07.2018

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52145 ning tasuda tagatisraha 270 eurot Pavel Borodatšjov arveldusarvele nr EE942200221030115210 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.04.2020 11:00 oksjonil ID52145 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Vahtra tn 25, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.04.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.03.2020 kell 11:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 11:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsioon pankrotihaldurilt e-posti aadressil
hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-19-6324
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1592192
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-6324
Pankroti väljakuulutamise teade (1498835)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1515348)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1530639)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1534259)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549172)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1562892)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1568062)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1574175)