Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala tn 7-7

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 89 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:67.4
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala tn 7-7
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:3 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):32220:008:0042
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2425907 (katastritunnus 32220:008:0042) kantud kinnisasi, Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala tn 7-7; 3-toaline korter, 1.korrus, üldpind 67,40 m².

Kinnistusraamatu III jagu:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 9.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.05.2018.

Kinnistusraamatu IV jagu:
Hüpoteek summas 476 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 624208. 13.07.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.07.2007.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus).

Pärast edukat enampakkumist kuulub keelumärge kustutamisele.
Vastavalt hüpoteegipidaja 27.09.2018 vastusele seisuga 26.09.2018 nõue puudub.

Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).


Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: Jekaterina Lifinskaja (isikukood 48311202234)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42852 ning tasuda tagatisraha 300 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2019 14:00 oksjonil ID42852 osalemise eest. Kinnisvara: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala tn 7, ". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.11.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.01.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2019 kell 09:00 ja lõpeb 25.01.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1395432