Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee tn 43-18

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 216 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee tn 43-18
Enampakkumised
Alghind:250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):30901:009:0033
 
Ametlik Teadaanne

Anne-Ly Männiste (isikukood 47506222279) pankrotihaldur Mihkel Gaver avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
ANNELY MÄNNISTE (isikukood 47506222279, pankrotis) pankrotihaldur Mihkel Gaver müüb elektroonilisel enampakkumisel Anne-Ly Männistele (pankrotis) kuuluva kinnisvara registriosa numbriga 2000008. Esemeks on 399/16054 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 18, mille üldpind on 39,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 18. Kinnistu asukoht on Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee tn 43. Elamumaa 100 %, katastritunnus 30901:009:0033.
Registriosa teise jakku on kantud:
Anne-Ly Männiste (isikukood 47506222279) - 100% omandist.
Registriosa kolmandasse jakku on kantud:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks pankrotihaldur Mihkel Gaveri kasuks;
2. Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.
Registriosa neljandasse jakku on kantud:
1. Kande nr 1 all hüpoteek summas 50 000,00 krooni Osaühing Inostranets (registrikood 11089569) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 29.05.2006.
Vara müümisel enampakkumisel keelumärge, märkus ning hüpoteek kustutatakse.

Alghind: 250 euro(t). Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse. Enampakkumise võitja ei pea tasuma eelmise omaniku võlgnevust KÜ ees (alus KrtS §-d 43,44).

Omanik: Anne-Ly Männiste (isikukood 47506222279)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48824 ning tasuda tagatisraha 25 eurot Anne-Ly Männiste arveldusarvele nr EE482200001101486030 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 12:00 oksjonil ID48824 osalemise eest. Kinnisvara: Keskpuiestee 43 // Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, ". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palun võtta ühendust pankrotihaldur Mihkel Gaveriga telefonil 5041427 või e-maili teel mihkel@gaver.ee
pankrotihaldur Mihkel Gaver
Advokaadibüroo GAVER, Turu 2, 51004 Tartu
Telefon: 5041427
E-post: mihkel@gaver.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Mihkel Gaver
Telefon: +372 5041427
E-post: mihkel@gaver.ee
Teadaande number 1525749