Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Vabaduse pst 11 - 1

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 242 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:64.1
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Vabaduse pst 11 - 1
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:570.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 12:30
 
Katastritunnus(ed):30901:007:0005
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Urmas Grossberg'ile (isikukood 35405036510) kuuluv korter asukohaga Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Vabaduse pst 11 - 1.
Korter on 3 toaline.

Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2768908 (katastritunnus 30901:007:0005) kantud elamumaa, asukohaga Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Vabaduse pst 11. Pindala 1539 m2. 641/7434 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 1, mille üldpind on 64,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2769008 - 2770208 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 5.11.2001.a. asjaõiguslepinguga.

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 2. järjekoht: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Aktsiaselts Kiviõli Soojus (registrikood 10245027) kasuks. 25.08.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.08.2017.a.

IV jagu 1. järjekoht: hüpoteek summas 4 000,00 eurot Wiru Maja OÜ (registrikood 11166525) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2940408.

Vastavalt 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 570 euro(t).

Omanik: Urmas Grossberg (isikukood 35405036510)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48606 ning tasuda tagatisraha 57 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:30 oksjonil ID48606 osalemise eest. Kinnisvara: Vabaduse pst 11 // Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, ". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.09.2019 kell 14:55 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 13:30 ja lõpeb 23.10.2019 kell 14:30. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 08.10.2019.a. kell 12:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust AS Pindi Kinnisvara töötaja Imre Hardõkainen'iga tel: 511 3949 ja e-post: imre.hardokainen@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2017/3898
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1520821
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2017/3898
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1520809)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469931)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1469938)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1498440)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1498456)