Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 11-32

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 180 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:71.6
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 11-32
Enampakkumised
Korraldaja:Tatjana Afanasieva
 
Alghind:700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.01.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):30901:008:0016
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tatjana Afanasieva avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
kinnistusregistriossa nr 1360808 kantud korteriomand, mis moodustab 716/26134 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 30901:008:0016, asukohaga: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 11, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa ning reaalosana eluruum (korter) nr 32, mille üldpind on 71,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 32.
4-toaline korter paikneb I.korrusel viiekorruselises tellismajas (1972 e.a.). Majas on korraldatud Lüganuse vald, Kiviõli linn, Pargi tn 5a korteriühistu (registrikood 80534684).
Korteriomandile on seatud käsutamise keelamiseks keelumärge sissenõudja kasuks, mis kuulub kustutamisele kinnisvara müügi korral.


Alghind: 700 euro(t). Müügihinnale lisandub kohustus tasuda riigilõivu omaniku vahetamise eest.

Omanik: Margarita Sabaljauskas (isikukood 46103172235)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49752 ning tasuda tagatisraha 70 eurot Tatjana Afanasieva arveldusarvele nr EE081010011728369222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.01.2020 16:00 oksjonil ID49752 osalemise eest. Kinnisvara: Viru tn 11, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.01.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 09.01.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 17.01.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriühistu võlad uuele omanikule üle ei lähe vara omandamise korral täitemenetluses.
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel. 3540020 (büroo avatud / telefonikõnedele vastatakse: E, N 13:00-17:00 ja T, K, R 8:00-12:00) või e-post narva.taitur@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 197/2018/125
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
aadress Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva 20307
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Tatjana Afanasieva
Telefon: 3540020
E-post: narva.taitur@taitur.just.ee
Teadaande number 1544906
Seotud teadaanded:Menetlus 197/2018/125
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1493718)
Täitetoimingu teade (1508598)
Täitetoimingu teade (1508605)
Täitetoimingu teade (1520347)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1520353)
Täitetoimingu teade (1535489)
Täitetoimingu teade (1544949)
Täitetoimingu teade (1544953)
Arhiivis
Täitetoimingu teade (1417965)
Vara arestimise teade (1490335)
Vara arestimise teade (1490338)
Täitetoimingu teade (1494379)