Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Kaare tn 25

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 87 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Kaare tn 25
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:17 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):44201:001:0039
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus tähtajaga 30 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 13052250 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik.
Kinnistu asukoht Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Kaare tn 25 (elamumaa 100%, registriosa nr 13052350, katastritunnus 44201:001:0039, kinnistu pindala 3545 m2).
EHR andmetel 23.07.2019 seisuga asub kinnistul elamu (2 korrust, 3 tuba, eluruumi üldpind 86,3 m2).

Kinnistusraamatu III jakku sissekantud kanne nr 2 - Premia Tallinna Külmhoone AS (registrikood 10030700) kasuks seatud käsutamise keelumärge, kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Kinnistusraamatu III jakku sissekantud kanne nr 1 - Reaalkoormatis kinnistu nr 13052250 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks igakordse kinnistu omaniku kasuks summas 10 (kümme) eurot osadena järgmisteks tähtpäevadeks: iga aasta 31. jaanuariks 5 (viis) eurot ettemaksuna järgneva poolaasta eest; iga aasta 1. juuliks 5 (viis) eurot) ettemaksuna järgneva poolaasta eest. Igakordne hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks 18.09.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 23.10.2018., peale edukat enampakkumist kustutamisele EI KUULU. Ja kanne nr 1 - Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 13052250 igakordse omaniku kasuks. ,märge hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. 18.09.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 23.10.2018., peale edukat enampakkumist kustutamisele EI KUULU.

Alghind: 17 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: LEIU KAUKES (isikukood 46604092220)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48320 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.10.2019 23:59 oksjonil ID48320 osalemise eest. Kinnisvara: Uniküla, Kaare tn 25, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.09.2019 kell 18:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 18:00 ja lõpeb 06.11.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 16.10.2019 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2003/3110
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1515003
Seotud teadaanded: Menetlus 095/2003/3110
Vara arestimise teade (1500788)