Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 14a

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 232 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Üldpind:49
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 14a
Enampakkumised
Korraldaja:Martin Krupp
 
Alghind:800.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.04.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):51301:010:0033
 
Ametlik Teadaanne

Viktor Rõmar (isikukood 36610052229) pankrotihaldur Martin Krupp avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Tootmismaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 14a., pindala 49m2. Katastritunnus 51301:010:0033.

Kinnistu registriosa kolmandasse jakku on kantud:
- Reaalservituut kinnistute nr 4736308, 4736408 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu elektrivõrguga ühendamist võimaldav servituut.

- Reaalservituut kinnistute nr 4736508, 4736608 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu elektrivõrguga ühendamist võimaldav servituut.

-Reaalservituut kinnistute nr 4655508, 4655608 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu elektrivõrguga ühendamist võimaldav servituut.

- Isiklik kasutusõigus Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD (registrikood 10855041) kasuks.

- Reaalservituut kinnistute nr 4795908, 4796008 igakordsete omanike kasuks. Tasuta ja tähtajatu elektrivõrguga ühendamist võimaldav servituut.

- Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. (kustutaakse peale müüki)

Kinnistu regstriosa neljandas jaos kanded puuduvad.


Alghind: 800 euro(t). Tootmismaa 49m2 , L.Koidula tn 14a, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond

Omanik: Viktor Rõmar (isikukood 36610052229)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52042 ning tasuda tagatisraha 80 eurot OÜ Cavere Õigusbüroo arveldusarvele nr EE162200221030071024 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 12:00 oksjonil ID52042 osalemise eest. Kinnisvara: Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 14a, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru m". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 21:50 ja lõpeb 07.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 80 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 684 4400, info@cavere.ee.
Menetluse nr: 2-16-4816
pankrotihaldur Martin Krupp
Estonia pst 1, 10143 Tallinn
Telefon: 6844400
E-post: martin@cavere.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Laura Uljas
Telefon: 6844400
E-post: info@cavere.ee
Teadaande number 1590991
Seotud teadaanded:Menetlus 2-16-4816
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1581455)