Ida-Viru maakond, Narva linn, Kangelaste prospekt 3-34

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 547 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Kangelaste prospekt 3-34
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:8 670.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:25.10.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):51101:004:0057
 
Ametlik Teadaanne
Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2733809 kantud korteriomand, katastritunnusega: 51101:004:0057. Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Kangelaste prospekt 3-34, 2-toaline korter,2.korrus, üldpind 40.2 m2.
Omanik: Jelena Zabolotskaja (isikukood 47303103747)
Kinnistusraamatu III jagu: Keelumärge Kinnisasja käsutamise keelamiseks Mercury Credit OÜ (registrikood 12599137), kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 26.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 1.08.2018.
Kinnistusraamatu IV jagu:
1) Hüpoteek summas 8 000,00 eurot Mercury Credit OÜ (registrikood 12599137) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Genesis Asset Management (registrikood 11581879) kasuks. Pantija ja Pandipidaja vahel 16.06.2016 sõlmitud laenulepingust nr 1/06/2016 tulenevate Pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 16.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.05.2017.
2) Hüpoteek summas 1 600,00 eurot Mercury Credit OÜ (registrikood 12599137) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Genesis Asset Management (registrikood 11581879) kasuks. Pantija ja Pandipidaja vahel 16.06.2016 sõlmitud laenulepingust nr 1/06/2016 tulenevate Pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 16.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.05.2017.
3) Hüpoteek summas 5 400,00 eurot Mercury Credit OÜ (registrikood 12599137) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.06.2014 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 2.05.2017.
Hüpoteek on koormatud pandiga OÜ Genesis Asset Management (registrikood 11581879) kasuks. Pantija ja Pandipidaja vahel 16.06.2016 sõlmitud laenulepingust nr 1/06/2016 tulenevate Pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 16.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.05.2017.

Pärast edukat enampakkumist kuuluvad keelumärge ja hüpoteegid kustutamisele.

Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumise võitja ei pea otsuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS § 43,44).

Alghind: 8 670 euro(t).

Omanik: Jelena Zabolotskaja (isikukood 47303103747) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49044 ning tasuda tagatisraha 867 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.10.2019 14:00 oksjonil ID49044 osalemise eest. Kinnisvara: Kangelaste prospekt 3 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Kangelaste “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.10.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 25.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 150 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.

Menetluse nr: 042/2018/715
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1527639