Ida-Viru maakond, Narva linn, Päikese tn 16

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 61 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Päikese tn 16
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:35 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.04.2020 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Narva linn, Päikese tn 16, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 3154609.
Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud:
kinnistu nr 1642909
registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Callidus Builds Osaühing (registrikood 11523965).

Hoonestusõiguse sihtotstarve, ehitamiskohustus ja taastamiskohustus on sätestatud 26.09.2005 sõlmitud lepingu punktiga 13.2.1.1.. Ehitise saatus ja hüvitis hoonestusõiguse tähtpäeva saabumisel on sätestatud 26.09.2005 sõlmitud lepingu punktiga 13.2.1.3.. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigustega on vajalik Narva jaoskonna kinnistu nr 16429 igakordse omaniku nõusolek. Hoonestusõigus kehtib sissekandmise päevast alates.

II jakku on omanikuna kantud OSAÜHING IMEGE GRUPP (registrikood 11088340, Narva linn)
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal Ostueesõigus Narva jaoskonna kinnistu nr 16429 igakordse omaniku kasuks. 26.09.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 31.10.2005. JÄÄB PÜSIMA
III jaos 2. järjekohal Reaalkoormatis hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks summas kaks tuhat üheksasada kolmkümmend viis (2935) krooni aastas, tasumine võrdsete osadena kaks korda aastas, jooksva aasta 01.jaanuariks ja 01.juuliks, ettemaksuna järgneva poolaasta eest ette Narva jaoskonna kinnistu nr 16429 igakordse omaniku kasuks. 26.09.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 31.10.2005. JÄÄB PÜSIMA
III jaos 3. järjekohal Hoonestaja on kohustatud alluma hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõudele Narva jaoskonna kinnistu nr 16429 igakordse omaniku kasuks. Kanne nr 3 asub III jao kandega nr 2 samal järjekohal. 26.09.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 31.10.2005. JÄÄB PÜSIMA
III jaos 4. järjekohal Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OÜ NARVA EHITUSPROJEKT (registrikood 11002901), kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 24.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.05.2019. KUULUB KUSTUTAMISELE
Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/

30.06.2010 Volikogu otsusega kehtestati detailplaneering.


Alghind: 35 000 euro(t).

Omanik: OSAÜHING IMEGE GRUPP (registrikood: 11088340)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52086 ning tasuda tagatisraha 3 500 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.04.2020 16:00 oksjonil ID52086 osalemise eest. Kinnisvara: Päikese tn 16, Narva linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.04.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 21.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 29.04.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2019/1299
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1591534
Seotud teadaanded:Menetlus 066/2019/1299
Arhiivis
Täitmisteade (1489563)