Ida-Viru maakond, Narva linn, Voolu tn 11,12

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 242 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Voolu tn 11,12
Enampakkumised
Korraldaja:Natalja Malahhova
 
Alghind:450.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 14:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Natalja Malahhova avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4239350 kantud hoonestusõigus (üldpinnaga 1055 m²), mis asub aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Voolu tn 11,12 (katastritunnused 51101:001:0304, 51101:001:0305). Maa sihtotstarbeks on 100% elamumaa.

Kinnistu registriosa I jaos:

Hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 4238950 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik. Hoonestusõigus on tasuline. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek.

Kinnistu registriosa III jaos:

Reaalkoormatis kinnistu nr 4238950 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise aastatasu suuruseks on 18,60 eurot. Hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks. 15.02.2016 kinnistamisavalduse, 12.02.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 4.04.2016.

Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 4238950 igakordse omaniku kasuks. Hoonestaja on kohustatud alluma reaalkoormatise aastatasu suuruse muutmise nõudele. 15.02.2016 kinnistamisavalduse, 12.02.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 4.04.2016.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Natalja Malahhova (isikukood 46710292218) kasuks. 6.01.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.01.2017.

Pärast hoonestusõiguse enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse
KAOKS § 10. Riigikaitselised kitsendused
(1) Füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, või juriidilisel isikul, kelle asukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, on keelatud omandada kinnisasja järgmistel maa-aladel või maa-alade suuruse või nime muutumise korral nende 1999. aasta 31. detsembri seisuga eksisteerinud piirides:
2) Ida-Virumaa: Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn, Alajõe, Iisaku, Illuka, Toila ja Vaivara vald;

 

Alghind: 450 euro(t).

Omanik: Farhat Gusseinov (isikukood 37704253716)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48729 ning tasuda tagatisraha 45 eurot Natalja Malahhova, kohtutäitur arveldusarvele nr EE591010010140992016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 14:00 oksjonil ID48729 osalemise eest. Kinnisvara: Voolu tn 11;Voolu tn 12, Narva linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 45 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume võtta ühendust kohtutäitur NATALJA MALAHHOVA bürooga.
Menetluse nr: 042/2011/3184
Kohtutäitur Natalja Malahhova
Rakvere 17, 41533 Jõhvi
Telefon: 3356868
E-post: Natalja.Malahhova@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent Anna Berest
Telefon: 3356868
E-post: natalja.malahhova@taitur.just.ee
Teadaande number 1522994
Seotud teadaanded:Menetlus 042/2011/3184
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1490330)