Ida-Viru maakond, Sillamäe, Ranna 35-32

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 1120 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:31.7
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress: Ida-Viru maakond, Sillamäe, Ranna 35-32
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:3 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.04.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):73501:011:00146
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand asukohaga Ida-Viru maakond, Sillamäe, Ranna 35-32, mille üldpind on 31,70 m2, 1 tuba, 4 korrus, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2656308 (katastritunnus 73501:011:00146).

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:

III jaos 1. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks AS Swedbank kasuks. Registriosa neljandas jaos kanded puuduvad.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 3 500 euro(t).

Omanik: Igor Azev (isikukood 36212222218)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52115 ning tasuda tagatisraha 350 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.04.2020 16:00 oksjonil ID52115 osalemise eest. Kinnisvara: Ranna tn 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 28.04.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 08.05.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2014/954
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Andrei Krek
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1591823
Seotud teadaanded:Menetlus 066/2014/954
Vara arestimise teade (1574955)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1574965)