Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Sepa tn 1-21

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 53 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Sepa tn 1-21
Enampakkumised
Korraldaja:Kohtutäitur Andrei Krek
 
Alghind:13 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 16:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Andrei Krek avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ida-Viru maakonnas, Narva linnas, Sepa tn 1 asuv korteriomand, mille eriomandi esemeks on eluruum nr 21, üldpinnaga 39,80 ruutmeetrit, koos selle oluliste osadega ja päraldistega, mis on kantud kinnistusregistrisse registriosa nr 348809 all järgmises koosseisus:
I jakku on kantud 398/15840 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 21, mille üldpind on 39,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 21. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 346809, 346909, 347009, 347109, 347209, 347309, 347409, 347509, 347609, 347709, 347809, 347909, 348009, 348109, 348209, 348309, 348409, 348509, 348609, 348709, 348909, 349009, 349109, 349209, 349309, 349409, 349509, 349609, 349709, 349809, 349909, 350009, 350109, 350209, 350309, 350409, 350509, 350609, 350709, 350809, 350909, 351009, 351109 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.01.2001 asjaõiguslepinguga.
II jakku on sisse kantud omanikuna Andrei Havrjuk (isikukood 37901173715).
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal isiklik kasutusõigus Svetlana Dragunova (isikukood 44905033718) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus. JÄÄB PÜSIMA.
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Andrei Krek (isikukood 38005273727), TCM Estonia OÜ (registrikood 12003417) kasuks. KUULUB KUSTUTAMISELE.

Pildid kinnisasjast ja muu info kodulehel: http://www.andreikrek.com/


Alghind: 13 000 euro(t). NB! Isikliku kasutusõigusega

Omanik: Andrei Havrjuk (isikukood 37901173715)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48694 ning tasuda tagatisraha 1 300 eurot Andrei Krek arveldusarvele nr EE041010010217933018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 16:00 oksjonil ID48694 osalemise eest. Kinnisvara: Sepa tn 1, Narva linn, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega. Info: Puškini 14, Narva; tel 3569490 ; info@andreikrek.com; www.andreikrek.com; www.varad.ee/andreikrek; www.ametlikudteadaanded.ee; www.oksjonikeskus.ee
Menetluse nr: 066/2018/502
Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini 14, 20308 Narva, www.andreikrek.com
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Aleksandra Gudamova
Telefon: 3569490
E-post: info@andreikrek.com
Teadaande number 1522292