Ida-Virumaa, Kiviõli linn, Graniidi 18

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 6626 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Virumaa, Kiviõli linn, Graniidi 18
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:2 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):30901:018:0250
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 46307.
Katastritunnus 30901:018:0250.
Sihtotstarve ja asukoht:
elamumaa, Kiviõli linn, Graniidi tn 18. Katastriüksus moodustatud plaani alusel
Pindala 1369 m2.
Hoonestatud kinnistu. Kinnistul asuvad elamu, majandushoone, kaev, kelder, veevõtukoht ja käimla.

Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: Galina Gontšarova (isikukood 44710032237)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=44231 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.03.2019 23:59 oksjonil ID44231 osalemise eest. Kinnisvara: Graniidi tn 18, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.03.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.02.2019 kell 17:00 ja lõpeb 12.03.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 13.03.2019 kell 10:00 ja lõpeb 20.03.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge Galina Gontsarovale (isikukood 44710032237) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ (registrikood 10245033) kasuks. 5.10.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 17.10.2012. Kohtunikuabi Ülle Juhanson
Müüakse G.Gontsarova'le kuuluv 1/2 kaasomandi osast !!!
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse pärast enampakkumise õnnestumist.
Menetluse nr: 158/2012/1712
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1428300
Seotud teadaanded: Menetlus 158/2012/1712
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1428273)