Ida-Virumaa, Kiviõli linn, Uus tn 11-10

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 590 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:52.6
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Virumaa, Kiviõli linn, Uus tn 11-10
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Kütt
 
Alghind:320.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.01.2021 11:00
 
Katastritunnus(ed):30901:010:0036
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Kütt avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Valter Toivonen'ile (38801042222) kuuluva ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2848308 (katastritunnus 30901:010:0036) kantud Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Uus tn 11 (pindala 1274 m2), 526/9455 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi esemena eluruum nr 10, mille üldpind on 52,60 m2.
Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kehtivad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu: 1. Reaalkoormatis Eesti Vabariigi kasuks maa ostuhinna 567.- krooni tasumise tagamiseks. Tasumise tähtaeg 01.08.2002, intress 10 % aastas. Kinnisasja igakordne omanik on allutatud kohesele sundtäitmisele.
2. Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Mihkel Simoniš (isikukood 36801034924) kasuks.
Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.
Enampakkumise võitja ei pea ostuhinnale lisaks tasuma KÜ võlgnevust (alus KrtS §-d 43,44).

Vara alghind on 300 eurot. Alghinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.


Alghind: 300 euro(t).

Omanik: Valter Toivonen (isikukood 38801042222)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58096 ning tasuda tagatisraha 20 eurot Risto Kütt, kohtutäitur arveldusarvele nr EE251010010124739017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2021 11:00 oksjonil ID58096 osalemise eest. Kinnisvara: Uus tn 11, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2021 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.12.2020 kell 11:00 ja lõpeb 19.01.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.01.2021 kell 11:00 ja lõpeb 28.01.2021 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada kohtutäiturile tel. 33 200 34. Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee
Enampakkumine toimub elektrooniliselt www.oksjonikeskus.ee keskkonnas.
Menetluse nr: 072/2013/428
Kohtutäitur Risto Kütt
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Lea Sajor
Telefon: 3320034
E-post: risto.kytt@taitur.just.ee
Teadaande number 1694551
Seotud teadaanded:Menetlus 072/2013/428
Täitemenetluse teade (1694554)