Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 165 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Eduard Vilde tn 16
Enampakkumised
Korraldaja:Kristel Maalman
 
Alghind:60 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.04.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed): 51301:004:0120
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hoonestusõigus, registriosa nr 203808, katastritunnusega 51301:004:0120, aadressil Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Eduard Vilde tn 16 (1181 m2; elamumaa). Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat ning koormatisena kantud kinnistu nr 90508 registriosa 3.jakku, mille omanik on Eesti Vabariik. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust koormata kinnispandi, reaalkoormatiste või muude asjaõigustega maaomaniku nõusolekul.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal hoonestusõiguse tasu 520 (viissada kakskümmend krooni) aastas kinnistu nr 905 igakordse omaniku kasuks. Tasumise kord asjaõiguslepingus. 03.09.1997 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.10.1997; ümber kirjutatud 13.07.2001. III jaos 2. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Viru Ringkonnaprokuratuur) kasuks. 5.09.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.09.2011. (kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist) III jaos 3. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Andrei Krek kasuks. 6.02.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.02.2012. (kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist) IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 1 911 000,00 krooni OÜ Fulfill Pro (registrikood 12775657) kasuks. (kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist) IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 1 500 000,00 krooni Alexander Portnoy (Eesti Vabariik isikukood 34502282217) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 24.09.2007 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 4.10.2007. (kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist).
Enampakkumisel oleva kinnisasja omandamine on keelatud füüsilisel isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, või juriidilisel isikul, kelle asukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik (alus KAOKS § 10 lg 1).
Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
Hoonestusõigus on hoonestatud. Vastavalt Riikliku Ehitisregistri andmetele kinnistul, asukohaga Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Eduard Vilde tn 16, asuvad alljärgnevad ehitised: ühekorruseline eramu (ehitisregistri kood 118007152), milles on suletud netopinda 92,2 m2, ühekorruseline kuur (ehitisregistri kood 118007153), milles on suletud netopinda 11,6 m2, katusealune (ehitisregistri kood 220451543), kaev (ehitisregistri kood 220451544). Omaniku kinnitusel rekonstrueeritud 2007 aasta põlengu järgselt. Elamuhoone (väikeplokk, puit, looduslik kivi), garaaž (analoogne kivihoone elamuhoonega), kuur ja aiamaja (kergpuitehitised).

Alghind: 60 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse.

Omanik: JURI NESTERENKO (isikukood 35608172239)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51980 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.04.2020 23:59 oksjonil ID51980 osalemise eest. Kinnisvara: Narva-Jõesuu linn, E. Vilde tn 16, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maa". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.04.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2020 kell 18:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.04.2020 kell 18:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
18.02.2020 kell 18:00 - 26.02.2020 kell 13:00 toimunud enampakkumise nurjunuks kuulutamise põhjus: parim pakkuja ei tasunud ostuhinda.

Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 08.04.2020 kl 17:00-18:00. Võlgnik peab tagama juurdepääsu varaga tutvumiseks määratud ajal. Peale määratud kuupäeva, või kui võlgnik ei taga juurdepääsu, tuleb vara tutvumiseks võtta ühendust kohtutäituriga. Kinnisasjaga tutvumine toimub, samuti, eelneval kokkuleppel.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.

Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.

Võlgnik väidab, et hoonestusõiguse oluliseks osaks olev elamu on koormatud üürilepingutega Olga Nesterenko (Võlgniku abikaasa) ja Uljana Nesterenko (Võlgniku laps) kasuks. Tsiviilasjas nr 2-17-9185 jõustunud Viru Maakohtu 28.02.2018 määrusega on asjaoludena tuvastatud, et võlgniku väidetud üürilepingu sõlmimine on tühine. Tsiviilasjas nr 2-17-9185 jõustunud Viru Maakohtu 28.02.2018 määrusega on asjaoludena tuvastatud, et võlgniku väidetud üürilepingu sõlmimine on tühine. Vaatamata nimetatule Võlgnik jätkuvalt väidab, et hoonestusõiguse oluliseks osaks olev elamu on koormatud üürilepingutega Olga Nesterenko (Võlgniku abikaasa) ja Uljana Nesterenko (Võlgniku laps) kasuks.
Menetluse nr: 095/2019/2147
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1589804
Seotud teadaanded:Menetlus 095/2019/2147
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1571737)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1571317)