Ilmarise tn 8, Viljandi

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 925 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:9440
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Ilmarise tn 8, Viljandi
Enampakkumised
Korraldaja:Küllike Mitt
 
Alghind:54 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 13:00
 
Katastritunnus(ed):89708:003:0200
Registriosa nr(-id):298739
 
Lisainfo & Finantseerimine
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara: Vaiko Riives'ele 1/2 mõttelises osas kuuluva hoonestatud kinnistu reg.osa nr 298739 asukohaga Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, Ilmarise tn 8, kat.tunnus 89708:003:0200 (100 % elamumaa) suurusega 944,0 m².
Alghind: 54 000 euro(t). Hind ei sisalda ja sellele ei lisandu käibemaksu.
Enampakkumisele registreerimine algab 22.12.2020 kell 13:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 12:00.
Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 13:00 ja lõpeb 26.01.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).
Enampakkumisel osalemiseks tuleb registreerida enndas oksjonikeskkonnas, mille püsilink on:
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58178 ning tasuda hiljemalt 18.01.2021. kl 12:00 tagatisraha 5 400 eurot Vaiko Riives arveldusarvele nr EE722200221073908002 (Swedbank AS).
Ametlik Teadaanne
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.12.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Vaiko Riives (isikukood 38110246026) pankrotihaldur Küllike Mitt avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.
Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara: Vaiko Riives-ele 1/2 mõttelises osas kuuluva hoonestatud kinnistu reg.osa nr 298739 asukohaga Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, Ilmarise tn 8, kat.tunnus 89708:003:0200 (100 % elamumaa) suurusega 944,0 m².
Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal kahekorruseline elamu (ehitisregistrikood 112021506, esmase kasutuse aasta 1935.a; ehitisealune pind 96 m²; netopind 155,8 m²); ühekorruseline garaaž (ehitisregistrikood 112027517, netopind 26,7 m²); ühekorruseline kõrvalhoone (ehitisregistrikood 112021514, netopind 124,7 m²).
Kinnistusraamatu kolmandasse jakku on kantud:
1. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kokkulepe kinnistu valdamiseks ja kasutamiseks vastavalt 24.11.2009. lepingu punktile 3 ning lepingu lisadeks 1-4 olevatele plaanidele. Kanne asub 4. jao kandega nr 2 samal järjekohal.
(Vastavalt 24.11.2009. sõlmitud kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppele on kõnealuse mõttelise osa omaniku ainuvalduses ja kasutuses: 1) elamu teisel korrusel kõik ruumid (kaasa arvatud katusealune), välja arvatud trepikoda ja katusealune selles ulatuses, mille kaudu peab olema vajadusel tagatud teise omaniku juurdepääs katusele; 2) garaaž ehitusaluse pinnaga 32 m²; 3) elamu keldrikorrusel asuv keldriboks (lepingu lisa nr 3 plaanil tähistatud numbriga 2); 4) kinnistu osa, mis on lepingu lisaks 4 oleval plaanil tähistatud punkteeritult ning rohelise värviga
piiritletud või tähistatud vastavalt sõiduki parkimiskohana. Kaasomanike ühises valduses ja kasutuses on: 1) elamu esimesel korrusel trepikoda ning teisel korrusel trepikoda ja katusealune selles ulatuses, mille kaudu on võimalik juurde pääseda katusele; 2) elamu keldrikorrusel ruumid, mida ei ole lepingu lisaks 3 oleval plaanil tähistatud numbritega 1 ega 2; 3) elamu põhikonstruktsioonid ja trepid; 4) krundi piirded ning kinnistu osa, mis ei ole plaanil tähistatud viirutatult ega punkteeritult.)
2. Märkus kinnistu 1/2 mõttelise osa omaniku Vaiko Riives pankroti väljakuulutamise kohta. Müümisel märkus kustutatakse.
Kinnistusraamatu neljandasse jakku on Vaiko Riives-ele kuuluvale mõttelisele osale kantud hüpoteek summas 58 000,00 eurot AS LHV Pank (rk 10539549) kasuks. Kinnistu müümisel hüpoteek kustutatakse.
Alghind: 54 000 euro(t). Hind ei sisalda ja sellele ei lisandu käibemaksu.
Omanik: Vaiko Riives (isikukood 38110246026)
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58178 ning tasuda tagatisraha 5 400 eurot Vaiko Riives arveldusarvele nr EE722200221073908002 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 12:00 oksjonil ID58178 osalemise eest.
Kinnisvara: Ilmarise tn 8, Viljandi linn, Viljandi maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Enampakkumisele registreerimine algab 22.12.2020 kell 13:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 12:00.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
 
Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 13:00 ja lõpeb 26.01.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).
 
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga saab tutvuda selle asukohas Viljandi linnas, leppides tutvumise aja eelnevalt kokku telefonil 5053344 või 58464452. Müüdava vara kohta täiendav informatsioon omanikult telefonil 58464452. Enampakkumise läbiviimise kohta täiendav informatsioon pankrotihaldurilt telefonil 5053344 või e-posti teel aadressil: kyllike.mitt@haldur.just.ee
Menetluse nr: 2-20-1153
pankrotihaldur Küllike Mitt
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420583
E-post: kyllike.mitt@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Küllike Mitt
Telefon: 7420583
E-post: kyllike.mitt@haldur.just.ee
 
Teadaande number 1696122