J. V. Jannseni 32, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 1609 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:995
Asukoht:Pärnu
Aadress:J. V. Jannseni 32, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:7 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:20.11.2019 17:00
 
Katastritunnus(ed):62502:001:2290
 
Ametlik Teadaanne
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net vara:
1/2 suurune mõtteline osa 22.07.2009. a. surnud pärandaja Liudmila Makarenko (sünninimega Nekrassova, isikukood 43302104252) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisusse muuhulgas alljärgnev vara:
4/15 kaasomandiosa kinnisasjast aadressil J. V. Jannseni tn 32, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, registriosa nr 562405, katastritunnus 62502:001:2290, pindalaga 1058,0 m2.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.

Alghind: 7000.00 euro(t).

Omanik: IGOR MAKARENKO (isikukood 37006274237) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole IBAN: EE631010010320236013 SEB Panka hiljemalt 20.11.2019 kell 17.00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Alles peale tagatisraha laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeva.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.10.2019 kell 14.00 ja lõpeb 20.11.2019 kell 17.00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.10.2019 kell 14.00 ja lõpeb 21.11.2019 kell 12.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100.00 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtutäituri büroo kontakt Leana Land telefon 44299972 või 4424031, e-post: info@albert.ee või leana.land@albert.ee.

Menetluse nr: 176/2017/786
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande number 1536479